Polskie Powroty ze wsparciem NCBR - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Najnowsza edycja programu Polskie Powroty, którą NAWA ogłosi na początku maja br., będzie poszerzona o komponent aplikacyjny, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Umowę w tej sprawie podpisali w dniu 20 kwietnia br. Dyrektor NAWA dr Grażyna Żebrowska i p.o. Dyrektor NCBR dr Remigiusz Kopoczek. To odpowiedź na postulaty środowiska naukowego.

Celem programu Polskie Powroty NAWA jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia zatrudnienia w polskich uczelniach i instytutach badawczych. Finansowanie w ramach programu obejmuje wynagrodzenie dla powracającego naukowca, członków grupy projektowej oraz osoby zapraszającej, a także koszty przesiedlenia powracającego naukowca. W programie Polskie Powroty naukowcy otrzymują atrakcyjne i stabilne zatrudnienie w polskich jednostkach naukowych.

WL2 4055

Dyrektor NAWA dr Grażyna Żebrowska i p.o. Dyrektor NCBR dr Remigiusz Kopoczek

- Polskie Powroty to jeden z naszych flagowych programów. Umożliwiamy naukowcom, którzy już rozwinęli swoje kariery poza granicami kraju, pracę w Polsce. Dzięki warunkom, jakie zapewnia program, najlepsi badacze uzyskują możliwości porównywalne do tych, jakie mają w najlepszych ośrodkach akademickich i badawczych na świecie. Polskie Powroty pozwalają naukowcom wykorzystać zdobyte doświadczenie i sieci kontaktów do podnoszenia potencjału polskiej nauki oraz dają możliwość zbudowania własnych zespołów badawczych. A zyskują wszyscy – zarówno naukowcy, jak i zatrudniające ich ośrodki – tłumaczy dr Grażyna Żebrowska, Dyrektor NAWA.

Jednocześnie NAWA zachęca naukowców do aktywnego aplikowania o granty badawcze, które zapewnią dodatkowe finansowanie badań. Grant startowy pozwala im rozpocząć badania od razu po powrocie do Polski, zanim pozyskają dalsze środki. W programie Polskie Powroty od roku 2020 istnieje już możliwość uzyskania grantu startowego na badania podstawowe, w postaci komponentu badawczego opłacanego z budżetu Narodowe Centrum Nauki.

WL2 4087

Podpisanie porozumienia między NAWA i NCBR 20 kwietnia br.

 

W odpowiedzi na zgłoszone przez naukowców zapotrzebowanie, NAWA i NCBR otwierają taką możliwość również dla badań o charakterze aplikacyjnym. To grant startowy, finansowany przez NCBR, dla laureatów Polskich Powrotów, którzy zaplanują projekty w obszarze badań aplikacyjnych i prac rozwojowych. Pojedynczy komponent aplikacyjny wynieść może nawet 400 000 zł.

- Cieszę się, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dołącza do realizacji programu Polskie Powroty NAWA. To bardzo cenne działanie, które ma na celu odwrócenie zjawiska „brain drain” i stworzenie dobrych warunków do pracy na polskich uczelniach i w polskich instytutach naukowcom, którzy wracają z zagranicy. Współpraca NCBR z NAWA oznacza poszerzenie oferty grantowej dla powracających badaczy o nowy komponent finansujący badania naukowe z zakresu badań aplikacyjnych oraz prac rozwojowych. Jestem przekonany, że dzięki temu program Polskie Powroty NAWA stanie się jeszcze bardziej atrakcyjny dla zagranicznych naukowców polskiego pochodzenia, a krajowe ośrodki badawczo-rozwojowe będą miały szansę zatrudnić wybitnych specjalistów z danej dziedziny – mówi dr Remigiusz Kopoczek, p.o. Dyrektor NCBR.

WL2 4145

Podpisanie porozumienia między NAWA i NCBR 20 kwietnia br.

Do tej pory dzięki Polskim Powrotom finansowanie swoich badań uzyskało 63 naukowców. Laureaci programu to badacze z uznanym dorobkiem, którzy na polskie uczelnie wrócili z ośrodków akademickich i badawczych z takich krajów, jak Australia, Austria, Belgia, Chiny, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Japonia, Korea Południowa, Niemcy, Oman, Singapur, Stany Zjednoczone Ameryki, Szwajcaria, Wielka Brytania, Włochy.

Polskie Powroty mapa swiata v2

W ostatniej edycji do Polski wróciło 11 naukowców i naukowczyń. W grupie tej jest niemal tyle samo kobiet (5), co mężczyzn (6). Na miejsce realizacji swoich projektów po dwoje kandydatów wybrało Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poza tym laureatów programu zatrudnią też: Politechnika Wrocławska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Warszawski, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN oraz Instytut Matematyczny PAN.

Polskie Powroty mapa PL v2

Jeśli chodzi o dyscypliny, w których prowadzą badania tegoroczni laureaci, najwięcej osób - po 2 - zajmuje się naukami chemicznymi i biologicznymi. Poza tym finansowanie uzyskały projekty z zakresu matematyki, nauk fizycznych, inżynierii chemicznej, inżynierii materiałowej, nauk o ziemi i o środowisku, a także języków i literatury.

Polskie Powroty dziedziny v2

Warto zaznaczyć, że współpraca trzech agencji pozwala na jeszcze efektywniejsze wykorzystanie środków finansowych przeznaczanych na podnoszenie potencjału polskiej nauki oraz zbudowanie kompleksowej oferty w ramach kompetencji poszczególnych instytucji. Dodajmy, że to kolejny raz, gdy wspomniane agencje współpracują ze sobą. NAWA i NCBR współdziałały już w ramach inicjatywy „Solidarni z Białorusią”. Natomiast działania NCN są wspierane przez NAWA poprzez finansowanie mobilności doktorantów w programie Preludium BIS. Komponent badawczy NCN jest również ważnym elementem programu „Profesura NAWA”.

Share