Armenia - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Strona armeńska przyznaje stronie polskiej rocznie w sumie 18 miesięcy na staże naukowo-badawcze, trwające od jednego do dziewięciu miesięcy.

Termin składania wniosków do NAWA upływa 20 grudnia 2019 r.

Stypendium wypłaca strona polska

Uwaga: wyjazdy dojdą do skutku pod warunkiem podpisania nowego Programu Wykonawczego pomiędzy Rządem RP a Rządem Republiki Armenii w dziedzinie kultury, nauki i edukacji

Zobacz: O Programie

Share

Menu