Armenia - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Strona armeńska przyznaje:

-  18 miesięcy na staże naukowo-badawcze, trwające od jednego do dziewięciu miesięcy.

Stypendium wypłaca strona polska

Termin składania wniosków do NAWA upływa 15 stycznia 2019 r.

Zobacz:  O Programie

Share