Macedonia - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Strona macedońska przyjmie:

  • 4 studentów na studia semestralne lub staże naukowe w łącznym limicie rocznym do 20 miesięcy (długość stażu może wynosić od 1 do 12 miesięcy)
  • 4 studentów filologii macedońskiej na letnie kursy językowe

Stypendia wypłaca strona polska - z wyjątkiem kursów językowych, które finansuje strona macedońska

Termin składania wniosków do NAWA upływa 20 grudnia 2019  r.

Zobacz: O Programie

Share