Nabór osoby na stanowisko: od Specjalisty do Starszego Specjalisty w Biurze Organizacyjnym Dyrektora Agencji (Nr ref. BDA/1/2021) - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Data przyjmowania zgłoszeń: 2021-05-23  

Data rozstrzygnięcia: 2021-06-02

Organizator: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Wymiar etatu:1

Umowa: na zastępstwo

 

 

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa Rady NAWA (m.in. przygotowanie dokumentacji, w tym protokołów z posiedzeń oraz uchwał)
 • obsługa sekretariatu Dyrekcji NAWA
 • prowadzenie procesów rekrutacyjnych w Agencji
 • planowanie i organizacja szkoleń oraz innych form podnoszenia kompetencji dla pracowników Agencji
 • koordynowanie systemu okresowych ocen pracowniczych
 • organizacja i wsparcie asystenckie spotkań Dyrekcji
 • obsługa kancelaryjna przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji oraz na potrzeby audytów
 • obsługa systemów IT zgodnych ze specyfiką pracy
 • koordynacja procesów zakupowych na potrzeby Agencji związanych z zakresem zadań
 • nadzorowanie realizacji umów związanych z zakresem zadań
 • współpraca z wykonawcami usług w zakresie realizowanych zadań

 

Oczekiwania wobec kandydatek/kandydatów:

 • dyplom ukończenia minimum studiów wyższych I stopnia
 • minimum roczne doświadczenie w pracy o podobnym zakresie obowiązków
 • rzetelność, terminowość oraz umiejętność planowania i organizacji pracy
 • umiejętność pracy zespołowej
 • umiejętność pozyskiwania danych, tworzenia analiz i zestawień oraz opracowań ze źródeł publicznych (serwisy informacyjne, BIP, rejestry publiczne)
 • biegła obsługa pakietu MS Office (głównie Word, Outlook, Excel, Power Point)
 • umiejętność swobodnej komunikacji w mowie i piśmie w j. angielskim
 • bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
 • zdolność pracy i samodzielnego podejmowania decyzji przy ograniczonym wsparciu

 

Dodatkowym atutem będą:

 • wiedza ogólna dotycząca profilu działalności instytucji publicznych odpowiedzialnych za rozwój nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce
 • doświadczenie w pracy w systemie EZD i enova
 • znajomość innych języków obcych

 

Oferujemy:

 • możliwość pogłębiania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji, szkolenia
 • miłą atmosferę pracy
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na zastępstwo w centrum Warszawy – metro Politechnika
 • prywatną opiekę medyczną

 

 

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną 
na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  do dnia 23 maja 2021 r.

W tytule wiadomości prosimy podać stanowisko i numer referencyjny ogłoszenia.

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA oraz o zawarcie w CV następujących klauzul: 

w przypadku aplikowania na konkretne stanowisko:

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych, zamieszczonych w CV, na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez NAWA. Potwierdzam zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA."

 •  w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji:

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez NAWA."

 Obowiazek-informacyjny---rekrutacja-NAWA.pdf562.68 KB

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

obie prawo kontaktu z wybranymi osobami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

 

Share