Dyrektor Biura Finansowo-Księgowego (nr ref. 2/BFK/2024) - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Termin przyjmowania zgłoszeń: 29.02.2024

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 10.03.2024

Wymiar etatu: 1

Liczba wakatów: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • · Przygotowywanie projektu planu finansowego Agencji ( przygotowywanie druków planistycznych, projektu planu, planu finansowego Agencji).
 • · Aktualizacje i zmiany Planu Finansowego Agencji na przestrzeni roku.
 • · Bieżące monitorowanie postępu wykorzystania Planu finansowego ( w podziale na źródła finansowania).
 • · Udział z sprawozdawczości Agencji oraz pracach planistycznych- współpraca lub przygotowanie sprawozdań: z wykonania planu finansowego, wykonania ustawy budżetowej, wykonania dotacji, z działalności, planu działalności Agencji.
 • · Współpraca z Główną Księgową w zakresie przygotowania sprawozdania finansowego Agencji.
 • · Obsługa decyzji i umów o dotacje- konsultacje zapisów, zgłaszanie konieczności zmian, przygotowywanie wniosków o płatność i harmonogramów płatności.
 • · Monitoring budżetów Biur Agencji- współpraca z Zespołem Zamówień Publicznych nad przygotowaniem i wykonaniem budżetów Biur w ramach dostępnych środków na dany rok.
 • · Akceptacja dokumentów w zakresie potwierdzania zabezpieczenia środków finansowych w planie Agencji niezbędnych w realizacji zakupów tj. wniosków o dokonanie zakupu/ wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • · Udział w pracach koncepcyjnych i strategicznych w zakresie określania zasad finansowych realizowanych przez NAWA programów wsparcia.
 • · Zarządzanie, planowanie, organizowanie, koordynowanie, kontrolowanie pracy i realizacji zadań podległych Zespołów, w tym Zespołu rozliczeń finansowych i kontroli Beneficjentów oraz Zespołu księgowości.
 • · Współpraca z instytucjami zewnętrznymi, organami administracji rządowej - głównie ministerstwem nauki i szkolnictwa wyższego.

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • · wykształcenia wyższego; preferowane ekonomiczne (finanse, rachunkowość);
 • · minimum rok pracy na stanowisku kierowniczym z podległym zespołem
 • · minimum cztery lata w obszarze finansów, controllingu, rachunkowości zarządczej
 • · minimum cztery lata doświadczenia w obszarze nadzoru finansowego nad programami wsparcia, w tym finansowanymi ze środków pochodzących z Unii Europejskiej
 • · gruntowna wiedza z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej oraz znajomość zagadnień controllingu
 • · wiedza ogólna dotycząca profilu działalności instytucji publicznych (szczególnie państwowych osób prawnych)
 • · znajomość ustaw: o rachunkowości, finansach publicznych, VAT, CIT oraz przepisów wykonawczych;
 • · bardzo dobrej znajomość obsługi komputera (Excel, Word);
 • · znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie;
 • · umiejętność zarzadzania zespołem;
 • · wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz konstruktywna komunikacja w relacjach zawodowych
 • · umiejętności planowania i organizacji pracy własnej;
 • · analitycznego myślenia;
 • · inicjatywy i zaangażowania;

Dodatkowym atutem będą:

 • · doświadczenie w pracy w systemie finansowo-księgowym ENOVA, wiedza w zakresie możliwości rozwojowych systemu

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w centrum Warszawy – metro Politechnika;
 • benefity: prywatną opiekę medyczną, 13-tą pensję;
 • ciekawą i stabilną pracę przy prestiżowych projektach w dynamicznie rozwijającej się organizacji;
 • możliwość pogłębiania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji, szkolenia;
 • miłą atmosferę pracy.

 

Zainteresowanych kandydatów prosimy o aplikowanie poprzez formularz dostępny pod adresem:   

https://system.erecruiter.pl/Recruitments/RecruitmentFormLinks.aspx?recruitment=178375

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA oraz o zawarcie w CV  klauzul zamieszczonych poniżej.

w przypadku aplikowania na konkretne stanowisko:

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych, zamieszczonych w CV, na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez NAWA. Potwierdzam zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA."

 w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji:

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez NAWA."

 Obowiazek-informacyjny---rekrutacja-NAWA
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

Share