Dyrektor Biura Komunikacji i Promocji (nr ref. BKP/3/2022) - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Data przyjmowania zgłoszeń 09.10.2022      Data rozstrzygnięcia 31.10.2022

Organizator: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Wymiar etatu: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Polna 40

 

Obowiązki:

koordynowanie i nadzór nad działaniami prowadzonymi przez Biuro Komunikacji i Promocji, w szczególności:

 • tworzenie i realizacja strategii komunikacyjnej i promocyjnej dla programów i innych działań Agencji;
 • koordynowanie działań komunikacyjnych i promocyjnych Agencji;
 • przygotowywanie materiałów prasowych i komunikatów do mediów, utrzymywanie  stałego kontaktu z krajowymi i zagranicznymi mediami branżowymi;
 • koordynowanie przygotowań i obsługi konferencji, seminariów, webinariów i innych wydarzeń o charakterze promocyjnym lub informacyjnym;
 • nadzór nad prowadzeniem stron internetowych i mediów społecznościowych Agencji;
 • koordynowanie działań związanych z promocją polskiego szkolnictwa wyższego i nauki polskiej za granicą;
 • budowanie pozytywnego wizerunku Agencji i utrzymywanie relacji z interesariuszami i partnerami Agencji;
 • dostarczanie interesariuszom Agencji wiedzy eksperckiej z zakresu promocji nauki i szkolnictwa wyższego;
 • nadzór i realizacja budżetu oraz zamówień publicznych Biura Komunikacji i Promocji oraz działań związanych z promocją szkolnictwa wyższego za granicą.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • znajomość j. angielskiego na poziomie minimum C1 oraz znajomość innego języka obcego (znajomość przynajmniej jednego z języków obcych na poziomie C1 lub wyższym potwierdzona musi być certyfikatem);
 • minimum 5 lat doświadczenia w pracy związanej z promocją w administracji publicznej lub szkolnictwie wyższym w tym minimum 2 lata doświadczenia w kierowaniu zespołem;
 • umiejętność łączenia dynamicznych, kreatywnych działań charakteryzujących promocję oraz pracy opartej na procedurach i dokumentach będącej nieodłącznym elementem administracji publicznej;
 • doświadczenie w pracy z budżetem oraz praktyczna znajomość prawa zamówień publicznych;
 • wiedza ogólna dotycząca działalności instytucji nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce;
 • doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku;
 • umiejętność obsługi programów MS Office.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na postawie umowy o pracę;
 • pracę w gronie wykwalifikowanych specjalistów oraz możliwość współpracy z ekspertami zewnętrznymi;
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez uczestnictwo w wyjazdach studyjnych, szkoleniach, konferencjach;
 • kartę sportową, pakiety prywatnej opieki medycznej;
 • miejsce pracy w dobrze skomunikowanej lokalizacji.

 

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o wypełnienie formularza pod adresem:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=f5064c0ab26f433a9828b315cb64f1ec

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA oraz o zawarcie w CV następujących klauzuli:

 w przypadku aplikowania na konkretne stanowisko

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych, zamieszczonych w CV, na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez NAWA. Potwierdzam zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA."

w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez NAWA."

 Obowiazek-informacyjny---rekrutacja-NAWA

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

Share