Nabór na stanowisko głównego specjalisty ds. controllingu w pionie finansowo-księgowym (Nr ref. PFK/4/2018) - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Data przyjmowania zgłoszeń: 2018-06-03

Data rozstrzygnięcia: 2018-06-15

Organizator: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Wymiar etatu: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Pona 40

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analiza kosztów poszczególnych zespołów w odniesieniu do budżetu
 • udział w procesie sporządzania budżetów, monitorowania, wykonania oraz prognoz finansowych
 • przygotowywanie raportów operacyjno-finansowych i analiza danych finansowych
 • monitorowanie realizacji celów budżetowych
 • udział w projektach międzyzespołowych
 • uczestnictwo w procesie sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej
 • przygotowywanie oraz aktualizacja procedur
 • współpraca z zewnętrznymi instytucjami kontrolnymi i firmami audytorskimi w zakresie udzielania informacji i raportowania oraz wdrażania zaleceń pokontrolnych

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • Dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub inny równorzędny (preferowane kierunki: rachunkowość, finanse publiczne, ekonomia, administracja)
 • minimum 4 letniego doświadczenia zawodowego
 • minimum 2 letniego doświadczenia w pracy w obszarze finansów
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office szczególnie programu MS Excel (tabele przestawne, zaawansowane formuły)
 • wysokiego poziomu zdolności analitycznych oraz umiejętności organizacji pracy własnej
 • doświadczenia w pracy zespołowej i projektowej
 • dyspozycyjność na okoliczność 1-2 dniowych wyjazdów służbowych
 • znajomości języka angielskiego na poziomie B1
 • łatwości nawiązywania kontaktów
 • znajomość systemu ENOVA
 • samodzielności i dyscypliny w przestrzeganiu procedur administracyjnych
 • wiedza ogólna dotycząca profilu działalności instytucji publicznych odpowiedzialnych za rozwój nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce


 Dodatkowym atutem będą:

 • wiedza ogólna dotycząca profilu działalności i finansowania instytucji publicznych odpowiedzialnych za rozwój nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce
 • doświadczenie w pracy projektowej, szczególnie w obszarze realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej (EFS)

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV drogą elektroniczną
na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., do dnia 2018-06-03

W tytule wiadomości prosimy podać stanowisko i numer referencyjny ogłoszenia. 

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA oraz o zawarcie w CV następujących klauzuli:

 •  w przypadku aplikowania na konkretne stanowisko 
  "Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych, zamieszczonych w CV, na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez NAWA. Potwierdzam zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA."
 • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji 
  "Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez NAWA."

Obowiazek-informacyjny---rekrutacja-NAWA.pdf562.68 KB

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

Share