Nabór na stanowisko głównego specjalisty ds. kadr i płac w pionie finansowo-księgowym (Nr ref. PFK/1/2017) - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Nabór na stanowisko  głównego specjalisty ds. kadr i płac w pionie finansowo-księgowym (Nr ref. PFK/1/2017)

data przyjmowania zgłoszeń: 29.11.2017r., data rozstrzygnięcia: 10.01.2018r.

Organizator: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Wymiar etatu: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie listy płac oraz list wypłat innych świadczeń przyznanych pracownikowi;
 • prowadzenie ewidencji absencji chorobowej;
 • prowadzenie akt osobowych pracowników;
 • naliczanie i gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym obsługę socjalną pracowników Agencji;
 • sporządzanie zaświadczeń dotyczących zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników;
 • rozliczanie pakietów zdrowotnych i rekreacyjnych oraz dodatkowych pakietów ubezpieczeń;
 • sporządzenie dokumentacji rozliczeniowej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędów Skarbowych i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 • sporządzanie rocznych informacji podatkowych;
 • sporządzanie raportów i zestawień w zależności od wymogów wewnętrznych i zewnętrznych;
 • prowadzenie korespondencji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, urzędami skarbowymi, komornikami i innymi instytucjami związanymi z zatrudnionymi pracownikami;
 • prowadzenie rejestru i wystawianie umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi oraz wykonywanie wszystkich czynności związanych z ich rozliczeniem wobec ZUS i Urzędu Skarbowego;
 • przygotowywanie aktualizacji wewnętrznych procedur dotyczących kwestii kadrowo-płacowych;
 • współpraca z bezpośrednim przełożonym w zakresie projektowania i utrzymania systemów motywacji finansowej, ewidencji czasu pracy, planowania zatrudniania i etatyzacji;
 • archiwizacja dokumentacji zespołu.

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • wykształcenia wyższego magisterskiego(preferowane kierunki: ZZL, finanse publiczne, ekonomia, administracja);
 • minimum 4 letniego doświadczenia zawodowego (mile widziane w sektorze publicznym);
 • minimum rocznego doświadczenia na samodzielnych stanowiskach ds. kadr/płac;
 • doświadczenia w obsłudze programów kadrowo-płacowych;
 • eksperckiej praktycznej wiedzy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • wiedzy o systemach wynagrodzeń i doświadczenia w projektowaniu rozwiązań z zakresu motywacji finansowej;
 • podstawowej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych;
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office szczególnie programu MS Excel;
 • wysokiego poziomu zdolności analitycznych oraz umiejętności organizacji pracy własnej;
 • łatwości w nawiązywania kontaktów;
 • samodzielności i dyscypliny w przestrzeganiu procedur administracyjnych.

Dodatkowym atutem będą:

 • znajomość modułu kadrowo-płacowego w systemie ENOVA
 • wiedza ogólna dotycząca profilu działalności i finansowania instytucji publicznych odpowiedzialnych za rozwój nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce
 • doświadczenie w ewidencji kadrowej projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej (EFS) będzie dodatkowym atutem

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV drogą elektroniczną na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., do dnia 29 listopada 2017r.

W tytule wiadomości prosimy podać stanowisko i numer referencyjny ogłoszenia. 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej z siedzibą w Warszawie przy
ul. Ogrodowej 28/30. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

 

 

Share