Nabór na stanowisko głównego specjalisty ds. księgowości w Pionie finansowo-księgowym (Nr ref. PFK/3/2019) - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Data przyjmowania zgłoszeń: 31.01.2020 r.

Data rozstrzygnięcia: 20.02.2020 r.

Organizator: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Wymiar etatu: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Polna 40 (budynek jest przystosowany do przyjęcia osób niepełnosprawnych)

Gotowość podjęcia pracy: marzec

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zapewnienie poprawności obsługi finansowej Agencji,
 • prowadzenie ewidencji księgowej zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości w Agencji,
 • księgowanie i dekretacja wyciągów, dokumentów finansowo-księgowych, 
 • weryfikacja kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz rozliczanie inwentaryzacji,
 • przygotowywanie sprawozdań z realizacji planu finansowego Agencji;
 • współpraca w zakresie sporządzania sprawozdania finansowego Agencji,
 • uzgadnianie zapisów księgowych z ewidencją controllingu, ścisła współpraca w celu bieżącego monitoringu wydatkowania budżetu,
 • wnioskowanie do bezpośrednich przełożonych z propozycją aktualizacji obowiązujących norm prawnych, działań naprawczych i usprawniających funkcjonowanie pionu (tworzenie procedur),
 • udział w kontrolach wewnętrznych i zewnętrznych,
 • bieżąca współpraca z Pionami Agencji.

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub inny równorzędny (preferowane kierunki: rachunkowość, finanse publiczne, ekonomia),
 • min 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku w obszarze finansów lub finansów i księgowości,
 • znajomości przepisów ustawy o rachunkowości; ustawy o finansach publicznych, innych aktów prawnych mających zastosowanie do państwowych jednostek prawnych,
 • doświadczenie w prowadzeniu księgowości z zakresu  dotacji oraz dofinansowań z EFS,
 • bardzo dobrej znajomości obsługi programów finansowo-księgowych,
 • znajomość MS Excel, Ms Word na poziomie zaawansowanym,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego.
 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków, tworzenia prezentacji i raportów,
 • umiejętność pracy samodzielnej pod presją czasu,
 • dokładności, sumienności i terminowości w realizacji zadań.

Dodatkowym atutem będą:

 • znajomość systemu ENOVA,
 • znajomość systemu SL2014,
 • wiedza ogólna dotycząca profilu działalności i finansowania instytucji publicznych odpowiedzialnych za rozwój nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce.

 

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną 
na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., do dnia 31 stycznia 2020 roku

W tytule wiadomości prosimy podać stanowisko i numer referencyjny ogłoszenia oraz określić oczekiwania finansowe

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA oraz o zawarcie w CV następujących klauzul:

 • w przypadku aplikowania na konkretne stanowisko

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych, zamieszczonych w CV, na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez NAWA. Potwierdzam zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA."

 •  w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez NAWA."

 Obowiazek-informacyjny---rekrutacja-NAWA.pdf562.68 KB

Share