Nabór na stanowisko Głównego Specjalisty ds. Ochrony Danych, Informacji Niejawnych oraz Spraw Obronnych (Nr. Ref. BRP/01/2021) - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Data przyjmowania zgłoszeń: 2021-03-14 

Data rozstrzygnięcia: 2021-03-26

Organizator: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Wymiar etatu: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Polna 40 (budynek jest przystosowany do przyjęcia osób niepełnosprawnych)

 

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych oraz spraw obronnych i kryzysowych, w tym:

 • sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych, realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem informacji oraz sprawami obronnymi i kryzysowymi z właściwymi przepisami oraz opracowywanie w tym zakresie regularnych sprawozdań,
 • opracowanie i aktualizowanie dokumentacji z zakresu danych osobowych, informacji niejawnych, spraw obronnych i kryzysowych,
 • bieżące wsparcie w zakresie ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji oraz spraw obronnych i kryzysowych pracowników i osób współpracujących,
 • prowadzenie dokumentacji wewnętrznej w zakresie ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji oraz spraw obronnych i kryzysowych,
 • kontakt z innymi podmiotami właściwymi w zakresie ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji oraz spraw obronnych i kryzysowych,
 • uczestnictwo w kontrolach oraz innych postępowaniach dotyczących ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji oraz spraw obronnych i kryzysowych,
 • przyjmowanie i reagowanie na zgłoszenia dotyczące naruszenia w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych, bezpieczeństwa informacji oraz spraw obronnych i kryzysowych.

 

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych – preferowane kierunki: prawo, administracja, bezpieczeństwo narodowe,
 • udokumentowane, minimum trzyletnie doświadczenie na stanowisku/stanowiskach obejmujących swoim zakresem:  - pełnienie funkcji inspektora ochrony danych,                                                                                                                                                - pełnienie funkcji pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych;                                                                                            - wykonywanie czynności związanych ze sprawami obronnymi i kryzysowymi;
 • znajomość przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji oraz zadań obronnych i kryzysowych,
 • udokumentowane doświadczenie w realizacji audytów ochrony danych osobowych,
 • udokumentowane doświadczenie w zakresie organizacji szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji,
 • poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW albo SKW – poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli "poufne",
 • zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonym przez ABW albo SKW,
 • dokument potwierdzający uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • wiedza ogólna dotycząca profilu działalności instytucji publicznych, odpowiedzialnych za rozwój nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce,
 • umiejętność komunikacji w mowie i piśmie w j. angielskim,
 • obywatelstwo polskie.

 

Zapewniamy:

 • ciekawą pracę w młodej, dynamicznie rozwijającej się organizacji;
 • kontakt z przedstawicielami środowiska akademickiego;
 • możliwość pogłębiania wiedzy (szkolenia, kursy językowe);
 • prywatną opiekę medyczną.

 

 

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną 
na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  do dnia 14 marca 2021 r.

W tytule wiadomości prosimy podać stanowisko i numer referencyjny ogłoszenia.

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA oraz o zawarcie w CV następujących klauzul: 

w przypadku aplikowania na konkretne stanowisko:

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych, zamieszczonych w CV, na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez NAWA. Potwierdzam zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA."

 •  w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji:

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez NAWA."

 Obowiazek-informacyjny---rekrutacja-NAWA.pdf562.68 KB

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

obie prawo kontaktu z wybranymi osobami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

Share