Nabór na stanowisko Starszego Specjalisty ds. projektów w Biurze Programów dla Instytucji (Nr ref. BPI/1/2021) - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Data przyjmowania zgłoszeń do 14.02.2021r.

Data rozstrzygnięcia 26.02.2021r.

Organizator: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Wymiar etatu:1

Rodzaj umowy: umowa o pracę – na zastępstwo

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa administracyjna programów zarządzanych przez Agencję  finansowanych ze środków krajowych i europejskich, w szczególności:
  • opracowywanie formularzy, dokumentacji i procedur do programów;
  • obsługa naborów wniosków do programów, w tym ocena formalna, współpraca z ekspertami zewnętrznymi przy ocenie merytorycznej oraz obsługa procesu kontraktowania, raportowania;
  • monitorowanie przebiegu realizacji umów podpisywanych przez Agencję z grantobiorcami;
  • doradztwo i szkolenia dla beneficjentów;
  • rozpatrywanie spraw zgłaszanych przez beneficjentów;
 • organizacja i prowadzenie spotkań i szkoleń związanych z promowaniem oferty i zasadami programów oraz upowszechnianiem rezultatów programów;
 • współpraca przy promocji programów i upowszechnianiu rezultatów programów;
 • obsługa baz danych;
 • sporządzanie raportów merytorycznych z realizowanych programów;
 • wnioskowanie i proponowanie usprawnień w działaniu Agencji w zakresie programów dla instytucji;
 • wnioskowanie i opracowywanie merytoryczne nowych programów dla instytucji.

 

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich;
 • minimum trzyletnie doświadczenie administracyjno–organizacyjne w pracy w instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym i nauką;
 • umiejętność swobodnej komunikacji w mowie i piśmie w j. angielskim (min. B2);
 • wiedza ogólna dotycząca profilu działalności instytucji publicznych odpowiedzialnych za rozwój nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce;
 • umiejętność organizacji pracy własnej, kreatywność, samodzielność i dyscyplina w przestrzeganiu terminów i procedur, w tym procedur finansowych;
 • dyspozycyjność w zakresie 2-5 dniowych wyjazdów służbowych;
 • umiejętność pracy zespołowej, skutecznej komunikacji;
 • rzetelność, terminowość oraz umiejętność planowania i organizacji pracy;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętność obsługi programów MS Office.

Dodatkowym atutem będą:

 • znajomość innych języków obcych;
 • umiejętność pracy samodzielnej pod presją czasu.

 

Zapewniamy:

 • ciekawą pracę w młodej, dynamicznie rozwijającej się organizacji;
 • kontakt z przedstawicielami środowiska akademickiego;
 • możliwość pogłębiania wiedzy (szkolenia, kursy językowe);
 • wspierającą atmosferę pracy;
 • prywatną opiekę medyczną.

 

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV drogą elektroniczną

na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., do dnia 14.02.2021 r.

W tytule wiadomości prosimy podać stanowisko, numer referencyjny ogłoszenia i oczekiwania finansowe.

 

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA: https://nawa.gov.pl/images/PO-WER/Obowiazek-informacyjny---rekrutacja-NAWA.pdf

oraz o zawarcie w CV następujących klauzuli w przypadku aplikowania na konkretne stanowisko:

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych, zamieszczonych w CV, na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez NAWA. Potwierdzam zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA."

w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez NAWA."

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

Share