Nabór na stanowisko głównego specjalisty ds. projektów w pionie programów dla naukowców (Nr ref. PPN/1/2017) - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Nabór na stanowisko głównego specjalisty ds. projektów w pionie programów dla naukowców (Nr ref. PPN/1/2017)

Data przyjmowania zgłoszeń 31.10.2017 r., Data rozstrzygnięcia 24.11.2017 r.

Organizator: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Wymiar etatu: 1

Liczba miejsc pracy: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa administracyjna programów zarządzanych przez Agencję  finansowanych ze środków krajowych i europejskich
  • opracowywanie formularzy, dokumentacji i procedur do programów
  • obsługa naborów wniosków do programów, w tym ocena formalna, współpraca z ekspertami zewnętrznymi przy ocenie merytorycznej oraz obsługa procesu kontraktowania, raportowania
  • monitorowanie przebiegu realizacji umów podpisywanych przez Agencję z grantobiorcami,
  • doradztwo i szkolenia dla beneficjentów,
  • rozpatrywanie spraw zgłaszanych przez beneficjentów,
 • organizacja i prowadzenie spotkań i szkoleń związanych z promowaniem oferty i zasadami programów oraz upowszechnianiem rezultatów programów,
 • współpraca przy promocji programów i upowszechnianiu rezultatów programów,
 • obsługa baz danych,
 • sporządzanie raportów merytorycznych z realizowanych programów,
 • wnioskowanie i proponowanie usprawnień w działaniu Agencji w zakresie programów dla naukowców,
 • wnioskowanie i opracowywanie merytoryczne nowych programów dla naukowców,
 • dostarczanie wiedzy eksperckiej do opracowań strategicznych w zakresie międzynarodowej mobilności naukowców.


Oczekiwania wobec kandydatów:

 • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich – preferowane kierunki w dziedzinach nauk ekonomicznych lub społecznych,
 • minimum pięcioletnie doświadczenie administracyjno – organizacyjne w pracy w instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym i nauką,
 • umiejętność swobodnej komunikacji w mowie i piśmie w j. angielskim,
 • wiedza ogólna dotycząca profilu działalności instytucji publicznych odpowiedzialnych za rozwój nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce,
 • umiejętność organizacji pracy własnej, kreatywności, samodzielności i dyscypliny w przestrzeganiu terminów i procedur, w tym procedur finansowych,
 • dyspozycyjność w zakresie 2-5 dniowych wyjazdów służbowych,
 • umiejętność pracy zespołowej, skutecznej komunikacji,
 • rzetelność, terminowość oraz umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność obsługi programów MS Office.


Dodatkowym atutem będą:

 • znajomość innych języków obcych,
 • umiejętność pracy samodzielnej pod presją czasu

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV drogą elektroniczną na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,do dnia 31.10.2017 r.

W tytule wiadomości prosimy podać stanowisko i numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz ewentualnych przyszłych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku)

 

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

Share