Nabór na stanowisko specjalisty ds. obsługi sekretariatu w pionie administracyjno-organizacyjnym (PAO/3/2017) - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Data przyjmowania zgłoszeń: 15.01.2018r., data rozstrzygnięcia: 12.02.2018r.

Organizator: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Wymiar etatu: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Gotowość podjęcia pracy: luty 2018

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa zagadnień organizacyjnych związanych z prowadzeniem sekretariatu dyrekcji;
 • organizacja i wsparcie asystenckie spotkań dyrekcji;
 • pomoc w przygotowaniu materiałów, raportów, prezentacji;
 • umiejętność pozyskiwania danych, tworzenia analiz i zestawień oraz opracowań ze źródeł publicznych (serwisy informacyjne, BIP-y, rejestry publiczne);
 • dbanie o prawidłowy obieg dokumentów i informacji.

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • dyplom ukończenia co najmniej studiów licencjackich lub inny równorzędny – preferowane kierunki w dziedzinach nauk humanistycznych i społecznych;
 • minimum dwuletnie doświadczenie w pracy o podobnym zakresie obowiązków;
 • rzetelność, terminowość oraz umiejętność planowania i organizacji pracy;
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • biegłą obsługę pakietu MS Office (głównie Word, Excel, Power Point)
 • umiejętność swobodnej komunikacji w mowie i piśmie w j. angielskim (minimalny poziom B2)
 • bardzo dobre umiejętności komunikacyjne;
 • zdolność pracy i samodzielnego podejmowania decyzji przy ograniczonym wsparciu.

Dodatkowym atutem będą:

 • wiedza ogólna dotycząca profilu działalności instytucji publicznych odpowiedzialnych za rozwój nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce;
 • doświadczenie w pracy w systemie ENOVA;
 • znajomość innych języków obcych, preferowany język rosyjski.

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV drogą elektroniczną na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., do dnia 15 stycznia 2018 r.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowej 28/30. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

Share