Nabór na stanowisko Specjalisty / Starszego Specjalisty w Biurze Finansowo-Księgowym (Nr ref. BFK/2/2021) - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Data przyjmowania zgłoszeń: 2021-08-31

Data rozstrzygnięcia: 2021-09-03

Organizator: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Wymiar etatu:1

Umowa o pracę

 

 

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonywanie weryfikacji finansowej raportów beneficjentów programów zarządzanych przez NAWA;
 • obsługa płatności w ramach umów zawartych z beneficjentami programów realizowanych przez Agencję (wypłaty zaliczek, i kolejnych płatności wynikających z umów);
 • wsparcie beneficjentów poprzez udzielanie informacji na temat finansowych zasad realizacji projektów;
 • przygotowanie i prowadzenie podstawowych szkoleń, prezentacji informacyjnych i instruktaży dla klientów zewnętrznych w tym wnioskodawców i beneficjentów;
 • współpraca z pionami merytorycznymi Agencji w zakresie tworzenia nowych regulaminów programów i aktualizacji obowiązujących;
 • sporządzenie zestawień i raportów na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne Agencji;
 • udział w kontrolach finansowych projektów, na terenie całego kraju (w tym wyjazdy służbowe trwające średnio 3 dni robocze) - od IV  kwartału 2021 roku;
 • współpraca wewnętrzna na rzecz rozwoju systemów informatycznych w zakresie obsługi finansowej i księgowej Agencji;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego na potrzeby Biura finansowo-księgowego.

 

Oczekiwania wobec kandydatek/kandydatów:

 • wykształcenia wyższego magisterskiego (mile widziane z zakresu finansów, rachunkowości);
 • w przypadku aplikowania na stanowisko starszego specjalisty: minimum czteroletniego stażu pracy ogółem, w tym minimum dwuletniego doświadczenia w pracy/stażu na podobnym stanowisku; doświadczenie w obsłudze programów finansowanych ze środków ESF będzie dodatkowym atutem;
 • znajomości obsługi programów Microsoft Office, w szczególności Excel, Word i Power Point; 
 • znajomości przepisów ustawy o rachunkowości; ustawy o finansach publicznych, innych aktów prawnych mających zastosowanie do państwowych jednostek prawnych;
 • analitycznego myślenia i zaangażowania w pracę;
 • umiejętności organizacji pracy własnej, samodzielności i dyscypliny w przestrzeganiu terminów i procedur, w tym procedur finansowych;
 • dyspozycyjności pozwalającej na udział w podróżach służbowych (minimum jeden trzydniowy wyjazd w miesiącu).

 

Dodatkowym atutem będą:

 • znajomość systemu F-K ENOVA;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
 • udział i doświadczenie w tworzenie/implementacji systemów IT w obszarze finansowo-księgowym;
 • praktycznej znajomości zasad finansowania i rozliczania jednostek sektora finansów publicznych wiedza ogólna dotycząca profilu działalności oraz form finansowania i rozliczania  budżetów instytucji publicznych odpowiedzialnych za rozwój edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce;
 • doświadczenie związane z udziałem w kontrolach podmiotów zewnętrznych.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • ciekawą i stabilną pracę przy prestiżowych projektach w dynamicznie rozwijającej się organizacji;
 • możliwość pogłębiania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji, szkolenia;
 • prywatną opiekę medyczną;
 • dogodną lokalizację miejsca pracy - Metro Politechnika.

 

 

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną 
na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  do dnia 31 sierpnia 2021 r.

W tytule wiadomości prosimy podać stanowisko i numer referencyjny ogłoszenia.

 

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA oraz o zawarcie w CV poniższych klauzul.

W przypadku aplikowania na konkretne stanowisko:

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych, zamieszczonych w CV, na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez NAWA. Potwierdzam zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA."

 W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji:

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez NAWA."

 Obowiazek-informacyjny---rekrutacja-NAWA.pdf562.68 KB

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

 

 

Share