Nabór na stanowisko Specjalisty / Starszego Specjalisty w Biurze Organizacyjnym Dyrektora Agencji (Nr ref. BDA/2/2021) - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Data przyjmowania zgłoszeń: 2021-07-18  

Data rozstrzygnięcia: 2021-07-30

Organizator: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Wymiar etatu:1

Umowa: na zastępstwo

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa sekretariatu Dyrekcji NAWA;
 • organizacja i wsparcie asystenckie spotkań Dyrekcji;
 • obsługa kancelaryjna;
 • przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji oraz na potrzeby audytów;
 • obsługa Rady NAWA (m.in. organizacja posiedzeń Rady, przygotowanie dokumentacji, w tym protokołów z posiedzeń oraz uchwał);
 • obsługa systemów IT zgodnych ze specyfiką pracy;
 • koordynacja procesów zakupowych na potrzeby Agencji związanych z zakresem zadań;
 • nadzorowanie realizacji umów związanych z zakresem zadań;
 • współpraca z wykonawcami usług w zakresie realizowanych zadań;
 • inne zadania zlecone o charakterze sekretarskim.

Oczekiwania wobec kandydatek/kandydatów:

 • dyplom ukończenia minimum studiów wyższych I stopnia;
 • minimum dwuletnie doświadczenie w pracy o podobnym zakresie obowiązków;
 • rzetelność, terminowość oraz umiejętność planowania i organizacji pracy;
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • umiejętność pozyskiwania danych, tworzenia analiz i zestawień oraz opracowań ze źródeł publicznych (serwisy informacyjne, BIP, rejestry publiczne);
 • biegła obsługa pakietu MS Office (głównie Word, Outlook, Excel, Power Point);
 • bardzo dobre umiejętności komunikacyjne;
 • zdolność pracy i samodzielnego podejmowania decyzji przy ograniczonym wsparciu;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, min. na poziomie B1.

 

Dodatkowym atutem będą:

 • wiedza ogólna dotycząca profilu działalności instytucji publicznych odpowiedzialnych za rozwój nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce;
 • doświadczenie w pracy w systemie EZD i enova;
 • umiejętność pisania protokołów spotkań.

Oferujemy:

 • ciekawą i stabilną pracę przy prestiżowych projektach w dynamicznie rozwijającej się organizacji;
 • możliwość pogłębiania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji, szkolenia;
 • prywatną opiekę medyczną;
 • dogodną lokalizację miejsca pracy - Metro Politechnika.

 

 

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych  w formacie pdf (lub innym nieedytowalnym) drogą elektroniczną 
na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  do dnia 18 lipca 2021 r.

W tytule wiadomości prosimy podać stanowisko i numer referencyjny ogłoszenia.

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA oraz o zawarcie w CV  klauzul zamieszczonych poniżej.

w przypadku aplikowania na konkretne stanowisko:

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych, zamieszczonych w CV, na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez NAWA. Potwierdzam zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA."

 w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji:

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez NAWA."

 Obowiazek-informacyjny---rekrutacja-NAWA

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

Share