Nabór na stanowisko starszego specjalisty ds. promocji szkolnictwa wyższego w pionie komunikacji i promocji (Nr ref. PKP/1/2018) - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Termin przyjmowania zgłoszeń 12.02.2018 r, data rozstrzygnięcia 23.02.2018 r.

Organizator: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Wymiar etatu: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • organizacja i koordynacja udziału NAWA oraz polskich uczelni w międzynarodowych targach i konferencjach oraz innych imprezach promujących naukę i szkolnictwo wyższe
  • udział w międzynarodowych targach i konferencjach oraz innych imprezach promujących naukę i szkolnictwo wyższe
  • tworzenie długoterminowych planów merytorycznych dotyczących stron internetowych oraz strategii mediów społecznościowych administrowanych przez NAWA, koordynacja ich realizacji


Oczekiwania wobec kandydatów:

  • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich – preferowane kierunki w dziedzinach nauk społecznych
  • minimum 5 letnie doświadczenie w tworzeniu i realizacji strategii kampanii promocji szkolnictwa wyższego w instytucjach publicznych lub ośrodkach akademickich znajomość struktury nauki polskiej oraz organizacji związanych z międzynarodowym rynkiem szkolnictwa wyższego
  • umiejętność języka angielskiego na poziomie C1
  • umiejętność pracy zespołowej, komunikatywność, kreatywność
  • dyspozycyjność w zakresie 2-5 dniowych wyjazdów służbowych

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV drogą elektroniczną na adres
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,do dnia 12.02.2018 r.

W tytule wiadomości prosimy podać stanowisko i numer referencyjny ogłoszenia. 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Ogrodowej 28/30. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

Share