Nabór osób na stanowisko starszego specjalisty w pionie programów dla studentów (Nr ref. PPS/3/2018) - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

pasek

 

Data przyjmowania zgłoszeń 15.07.2018 r., data rozstrzygnięcia 16.08.2018 r.

Organizator: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Wymiar etatu:1

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Polna 40 (budynek jest przystosowany do przyjęcia osób niepełnosprawnych)

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Koordynacja i obsługa administracyjna programów zarządzanych przez Agencję finansowanych ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w szczególności:

 • opracowywanie formularzy, dokumentacji i procedur do programów,
 • obsługa naborów wniosków do programów, w tym ocena formalna, współpraca z ekspertami zewnętrznymi przy ocenie merytorycznej oraz obsługa procesu kontraktowania,
 • monitorowanie przebiegu realizacji umów podpisywanych przez Agencję z grantobiorcami, w tym weryfikacja dokumentacji zgłoszeniowej uczestników projektów, monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego projektu,
 • rozpatrywanie spraw zgłaszanych przez beneficjentów,
 • obsługa procesu raportowania i współpracy z Instytucją Pośredniczącą PO WER,
 • sporządzanie raportów merytorycznych z realizowanych programów,
 • wnioskowanie i proponowanie usprawnień w działaniu Agencji w zakresie programów dla studentów,

 

Oczekiwania wobec kandydatek/kandydatów:

 • dyplom ukończenia studiów magisterskich,
 • minimum sześcioletnie doświadczenie administracyjno – organizacyjne w pracy w administracji (preferowane instytucje związane ze szkolnictwem wyższym i nauką)
 • minimum dwuletnie doświadczenie w pracy przy kontraktowaniu, wdrażaniu lub rozliczaniu projektów finansowanych ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego   Wiedza Edukacja Rozwój
 • bardzo znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • wiedza ogólna dotycząca profilu działalności instytucji publicznych odpowiedzialnych za rozwój nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce,
 • doświadczenie w aplikowaniu o środki EU,
 • umiejętność organizacji pracy własnej, kreatywności, samodzielności i dyscypliny w przestrzeganiu terminów i procedur, w tym procedur finansowych,
 • umiejętność pracy zespołowej, skutecznej komunikacji,
 • rzetelność, terminowość oraz umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office.

 

Dodatkowym atutem będą:

 • znajomość innych języków obcych,
 • znajomość zagadnień z dziedziny internacjonalizacji szkolnictwa wyższego.

 

 

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV drogą elektroniczną
na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., do dnia 15.07.2018 roku

W tytule wiadomości prosimy podać stanowisko i numer referencyjny ogłoszenia

 

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA oraz o zawarcie w CV następujących klauzuli:

 •  w przypadku aplikowania na konkretne stanowisko 
  "Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych, zamieszczonych w CV, na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez NAWA. Potwierdzam zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA."
 • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji 
  "Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez NAWA."

Obowiazek-informacyjny---rekrutacja-NAWA.pdf562.68 KB

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

Share