Nabór osób na stanowisko głównego specjalisty w Pionie programów dla naukowców (Nr ref. PPN/3/2019) - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Data przyjmowania zgłoszeń: 18.08.2019 r.,

Data rozstrzygnięcia: 20.09.2019 r.

Organizator: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Wymiar etatu:1

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul Polna 40 (budynek jest przystosowany do przyjęcia osób niepełnosprawnych)

Gotowość podjęcia pracy: październik 2019

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynacja programu NAWA dotyczącego mobilności doktorantów finansowanego ze środków krajowych, w szczególności:
  • opracowywanie dokumentacji i procedur do programu,
  • obsługa naboru wniosków do programu, w tym ocena formalna, współpraca z ekspertami zewnętrznymi przy ocenie merytorycznej oraz przygotowywanie umów,
  • monitorowanie realizacji umów ze stypendystami,
  • rozpatrywanie spraw zgłaszanych przez stypendystów,
 • organizacja i prowadzenie spotkań oraz szkoleń związanych z promowaniem oferty oraz upowszechnianiem rezultatów programu,
 • sporządzanie raportów merytorycznych z realizowanego programu,
 • proponowanie usprawnień w zakresie programów dla naukowców,
 • współpraca w przygotowaniu opracowań strategicznych w zakresie mobilności naukowców oraz umiędzynarodowienia uczelni i jednostek naukowych.

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich,
 • minimum trzyletnie doświadczenie w pracy, preferowane w instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym i nauką,
 • umiejętność swobodnej komunikacji w mowie i piśmie w j. angielskim (poziom min. C1); 
 • wiedza ogólna dotycząca działalności instytucji publicznych odpowiedzialnych za rozwój nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce,
 • umiejętność organizacji pracy własnej, kreatywność, samodzielność i terminowość
 • dyspozycyjność w zakresie 2-5 dniowych wyjazdów służbowych,
 • umiejętność pracy zespołowej i skutecznej komunikacji,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • sprawna obsługa programów MS Office.

Dodatkowym atutem będą:

 • znajomość innych języków obcych
 • doświadczenie w obsłudze programów grantowych

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji
 • możliwość pogłębiania wiedzy, szkolenia
 • miłą atmosferę pracy
 • prywatną opiekę medyczną.

 

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV drogą elektroniczną
na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., do dnia 18.08.2019r.

 

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA oraz o zawarcie w CV następujących klauzuli:

 •  w przypadku aplikowania na konkretne stanowisko 
  "Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych, zamieszczonych w CV, na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez NAWA. Potwierdzam zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA."
 • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji 
  "Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez NAWA."

Obowiazek-informacyjny---rekrutacja-NAWA.pdf562.68 KB

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

 

Share