Nabór osób na stanowisko głównego specjalisty w Pionie programów dla studentów (Nr ref. PPS/1/2019) - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Data przyjmowania zgłoszeń 12.05.2019 r.

Data rozstrzygnięcia 14.06.2019 r.

Organizator: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Wymiar etatu: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Polna 40 (budynek jest przystosowany do przyjęcia osób niepełnosprawnych)

Gotowość podjęcia pracy: od zaraz

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa administracyjno-finansowa studenckiego Programu stypendialnego im. Ignacego Łukasiewicza, w szczególności:
  • obsługa naborów wniosków do Programu, w tym ocena formalna, współpraca z ekspertami zewnętrznymi przy ocenie merytorycznej oraz obsługa procesu kontraktowania i raportowania,
  • kontakt z wnioskodawcami, rozpatrywanie spraw zgłaszanych przez stypendystów,
  • kontakt i współpraca z placówkami dyplomatyczno-konsularnymi w zakresie obsługi wnioskodawców oraz stypendystów Programu,
  • opracowywanie procedur, formularzy i dokumentacji do Programu,
  • przygotowywanie umów finansowych/aneksów ze stypendystami Programu oraz z podmiotami i ekspertami w ramach realizacji Programu, monitorowanie przebiegu realizacji tych umów, w tym postępu rzeczowego i finansowego projektu,
  • weryfikacja raportów częściowych i końcowych stypendystów,
 • obsługa sprawozdawcza Programu stypendialnego im. Ignacego Łukasiewicza, w szczególności:
  • sporządzanie raportów merytorycznych (w tym finansowych i statystycznych),
  • sporządzanie i obsługa baz danych,
  • wnioskowanie i proponowanie usprawnień w działaniu Agencji w zakresie programów dla studentów.

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich – preferowane kierunki w dziedzinach nauk humanistycznych lub społecznych,
 • doświadczenie administracyjno – organizacyjne w obsłudze programów stypendialnych, programów mobilnościowych lub w pracy w instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym i nauką,
 • umiejętność swobodnej komunikacji w mowie i piśmie w j. angielskim,
 • wiedza ogólna dotycząca profilu działalności instytucji publicznych odpowiedzialnych za rozwój nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce,
 • umiejętność organizacji pracy własnej, kreatywności, samodzielności i dyscypliny w przestrzeganiu terminów i procedur, w tym procedur finansowych,
 • umiejętność pracy zespołowej, skutecznej komunikacji,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office.

Dodatkowym atutem będą:

 • doświadczenie w obsłudze cudzoziemców,
 • znajomość innych języków obcych,
 • doświadczenie w aplikowaniu o granty i rozliczanie ich,
 • doświadczenie we wdrażaniu programów EU lub programów pomocowych w zakresie szkolnictwa wyższego,
 • znajomość zagadnień z dziedziny internacjonalizacji szkolnictwa wyższego,
 • doświadczenie w pracy w systemie ENOVA.

 

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV drogą elektroniczną
na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., do dnia 2019-05-12

W tytule wiadomości prosimy podać stanowisko i numer referencyjny ogłoszenia.

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA oraz o zawarcie w CV następujących klauzuli:

 •  w przypadku aplikowania na konkretne stanowisko 
  "Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych, zamieszczonych w CV, na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez NAWA. Potwierdzam zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA."
 • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji 
  "Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez NAWA."

Obowiazek-informacyjny---rekrutacja-NAWA.pdf562.68 KB

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

Share