Nabór osób na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych w pionie administracyjno-organizacyjnym (Nr ref. PAO/5/2018) - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Data przyjmowania zgłoszeń: 16.09.2018

Data rozstrzygnięcia: 25.09.2018

Organizator: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Wymiar etatu: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Polna 40 (budynek jest przystosowany do przyjęcia osób niepełnosprawnych)

Gotowość podjęcia pracy: październik/listopad

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności związanych z przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych, uczestnictwo w pracach komisji przetargowych (funkcja sekretarza komisji przetargowej), czuwanie nad przestrzeganiem procedur oraz prawidłowością wykonywanych czynności
 • kompletowanie, porządkowanie i właściwie przechowywanie dokumentacji związanej z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego
 • współpraca z pracownikami komórek organizacyjnych w zakresie przygotowywania dokumentacji dotyczącej postepowań o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
 • sporządzanie stanowisk (opinii) dotyczących wniosków o udzielenie zamówienia publicznego, pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych oraz zarządzeń Dyrektora NAWA w sprawie udzielania zamówień publicznych
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych
 • obsługa sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej, w szczególności wynikającej z przepisów prawa, zapytań organów kontrolnych, interpelacji oraz wystąpień obywateli
 • przygotowywanie danych niezbędnych do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach celem przekazania Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych 

 

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie: minimum 1 rok doświadczenia w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego jako członek komisji przetargowych odpowiedzialny za formalną stronę prowadzonego postępowania
 • przeszkolenie z obszaru zamówień publicznych
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • znajomość prawa europejskiego związanego z obszarem zamówień publicznych
 • znajomość kodeksu cywilnego (w zakresie umów)
 • znajomość ustawy o finansach publicznych (szczególne zasady rachunkowości, planowania i sprawozdawczości obowiązujące w sektorze finansów publicznych)
 • bardzo dobrej znajomość obsługi komputera (Excel, Word)
 • samodzielności, odpowiedzialności oraz rzetelności w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej
 • analitycznego myślenia
 • inicjatywy i zaangażowania
 • dokładności i skrupulatności
 • otwartości i łatwości w nawiązywaniu kontaktów

Dodatkowym atutem będą:

 • studia podyplomowe – zamówienia publiczne
 • przeszkolenie z obszaru zamówień publicznych
 • znajomość przepisów o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV drogą elektroniczną
na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., do dnia 16.09.2018

W tytule wiadomości prosimy podać stanowisko i numer referencyjny ogłoszenia.

 

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA oraz o zawarcie w CV następujących klauzuli:

 •  w przypadku aplikowania na konkretne stanowisko 
  "Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych, zamieszczonych w CV, na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez NAWA. Potwierdzam zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA."
 • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji 
  "Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez NAWA."

  Obowiazek-informacyjny---rekrutacja-NAWA.pdf562.68 KB

 

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

Share