Nabór osób na stanowisko starszego lub głównego specjalisty w Pionie programów dla naukowców (Nr ref. PPN/1/2020) - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Data przyjmowania zgłoszeń:  27.09.2020 r.

Data rozstrzygnięcia: 30.10.2020 r. 

Organizator: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Wymiar etatu: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Polna 40

Gotowość podjęcia pracy: 01.12.2020 r. 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

-obsługa programów NAWA w zakresie mobilności naukowców, w szczególności:

  • opracowywanie dokumentacji dla programu,
  • obsługa naborów wniosków do programów, w tym ocena formalna, organizacja pracy ekspertów w zakresie oceny merytorycznej oraz przygotowywanie umów z wykonawcami projektów,
  • monitorowanie realizacji projektów,
  • rozpatrywanie zmian zgłaszanych przez wykonawców projektów

-organizacja i prowadzenie spotkań i szkoleń związanych z promowaniem oferty oraz upowszechnianiem rezultatów programów,

-sporządzanie raportów merytorycznych z realizowanych programów,

-proponowanie usprawnień w zakresie programów dla naukowców,

-współpraca w przygotowaniu opracowań strategicznych w zakresie mobilności naukowców oraz umiędzynarodowienia uczelni i jednostek naukowych.

 

Oczekiwania wobec kandydatów:

-dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich,

-minimum trzyletnie doświadczenie w pracy w instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym i nauką,

-znajomość środowiska naukowego oraz działalności instytucji  odpowiedzialnych za rozwój nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce i za granicą,

-umiejętność swobodnej komunikacji w mowie i piśmie w j. angielskim (poziom C1); 

-umiejętność organizacji pracy własnej, odpowiedzialność za powierzone zadania, samodzielność i terminowość

-umiejętność pracy zespołowej i skutecznej komunikacji,

-umiejętność analitycznego myślenia,

-dyspozycyjność w zakresie  wyjazdów służbowych,

-biegła obsługa programów MS Office.

 

Dodatkowym atutem będą:

-znajomość naukowych baz danych takich jak Scopus, Web of Science,

-znajomość innych języków obcych,

-doświadczenie w obsłudze programów grantowych.

 

Oferujemy:

-ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji,

-możliwość pogłębiania wiedzy, szkolenia,

-wspierającą atmosferę pracy,

-prywatną opiekę medyczną.

 

W zależności od posiadanych kompetencji i doświadczenia kandydat/ka będzie zatrudniony/a na stanowisku starszego lub głównego specjalisty. 

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV do dnia 27.09.2020r. na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

W temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego oraz oczekiwania finansowe

 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA oraz o zawarcie w CV następujących klauzul:

  • w przypadku aplikowania na konkretne stanowisko

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych, zamieszczonych w CV, na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez NAWA. Potwierdzam zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA."

  •  w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez NAWA."

 Obowiazek-informacyjny---rekrutacja-NAWA

Informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, wystarczy wysłać wniosek o wycofaniu zgody na adres mailowy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Share