Nabór osób na stanowisko Starszego Specjalisty w Biurze Programów dla Studentów (Nr ref. BPS/1/2021) - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

pasek

 

Data przyjmowania zgłoszeń: do 07.03.2021 r.

Data rozstrzygnięcia: 21.03.2021 r.

Wymiar etatu: 1                                                                                                                 

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Polna 40

Gotowość podjęcia pracy: od zaraz

 

 

Najważniejsze zadania na stanowisku Starszego Specjalisty:

Obsługa administracyjno-finansowa studenckich programów stypendialnych Agencji, w  szczególności:

 • prowadzenie dokumentacji projektu;
 • prezentowanie merytorycznych założeń programu stypendialnego (np. w formie przygotowania, wygłaszania prezentacji) w trakcie zewnętrznych spotkań Agencji, jak konferencje, targi i innych przedsięwzięć promujących szkolnictwo wyższe i ofertę stypendialną Agencji;
 • bieżąca komunikacja z uczestnikami programu stypendialnego oraz uczelniami ich goszczącymi;
 • ocena merytoryczna raportów z realizacji toku studiów w ramach projektu;
 • organizacja spotkań stypendystów.

 

Od osób zgłaszających swoją kandydaturę oczekujemy:

 • doświadczenie w obsłudze studentów, programów mobilności studenckiej lub pracy w administracji;
 • doświadczenie we wdrażaniu, obsłudze i rozliczaniu programów EU, finansowanych ze środków finansowych PO WER;
 • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich – preferowane kierunki w dziedzinach nauk humanistycznych lub społecznych;
 • wiedza ogólna dotycząca profilu działalności instytucji publicznych odpowiedzialnych za rozwój nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce;
 • umiejętność swobodnej komunikacji w mowie i piśmie w j. angielskim (min. poziom B2);
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności Excel na poziomie minimum średniozaawansowanym;
 • dyspozycyjność do uczestnictwa w sporadycznych wyjazdach służbowych.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w pracy w systemie EZD lub ENOVA;
 • doświadczenie w obsłudze cudzoziemców;
 • znajomość innych języków obcych.

 

Zapewniamy:

 • ciekawą pracę w młodej, dynamicznie rozwijającej się organizacji;
 • kontakt z przedstawicielami środowiska akademickiego;
 • możliwość pogłębiania wiedzy (szkolenia, kursy językowe);
 • wspierającą atmosferę pracy;
 • prywatną opiekę medyczną.

 

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV drogą elektroniczną

na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., do dnia 07.03.2021 r.

 

W tytule wiadomości prosimy podać stanowisko, numer referencyjny ogłoszenia i oczekiwania finansowe.

 

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA: https://nawa.gov.pl/images/PO-WER/Obowiazek-informacyjny---rekrutacja-NAWA.pdf

 

oraz o zawarcie w CV następujących klauzuli w przypadku aplikowania na konkretne stanowisko:

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych, zamieszczonych w CV, na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez NAWA. Potwierdzam zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA."

w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez NAWA."

 

https://nawa.gov.pl/images/PO-WER/Obowiazek-informacyjny---rekrutacja-NAWA.pdf

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

Share