Nabór na stanowisko Dyrektora Biura Organizacyjnego (Nr ref. BOA/2/2021) - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Data przyjmowania zgłoszeń: 2021-04-25

Data rozstrzygnięcia: 2021-05-21

Organizator: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Wymiar etatu: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Gotowość podjęcia pracy: maj 2021

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Polna 40 (budynek jest przystosowany do przyjęcia osób niepełnosprawnych)

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

 • Zarządzanie podległym zespołem (m.in.: planowanie zadań, określanie celów do realizacji, wspieranie pracowników w realizacji zadań, dokonywanie bieżącej i okresowej oceny pracowników, identyfikowanie potrzeb szkoleniowych).
 • Koordynacja i nadzór nad realizacją procesów będących w kompetencji nadzorowanego Biura, w szczególności nadzór nad:
 • obsługą organizacyjno-administracyjną organów Agencji, w tym obsługą sekretarską Dyrekcji;
 • obsługą organizacyjno-administracyjną ekspertów Agencji oraz koordynowanie współpracy z nimi;
 • obsługą procesów kadrowych i płacowych;
 • procesami rekrutacji i selekcji pracowników, oceny okresowej, tworzenia i wdrażania skutecznych systemów motywacyjnych, polityki szkoleniowej Agencji;
 • procesami kontroli zarządczej w Agencji;
 • przygotowaniem projektu rocznego planu działania Agencji oraz projektu rocznego sprawozdania z działalności Agencji;
 • planowaniem i raportowaniem realizacji wskaźników w budżecie zadaniowym;
 • opracowaniem i wdrażaniem procedur w Agencji;
 • prowadzeniem kancelarii i Archiwum Zakładowego Agencji;
 • rozpatrywaniem skarg i wniosków składanych do Agencji oraz udostępnianiem informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;opracowaniem planu ewaluacji Agencji oraz wpływu realizowanych programów i innych zadań Agencji na rozwój nauki i gospodarki;
 • przygotowywaniem analiz danych i statystyk dotyczących realizacji i finansowania programów prowadzonych przez Agencję, rozwijaniem i wdrażaniem systemu ewaluacji programów stypendialnych Agencji oraz tworzeniem we współpracy z Radą Agencji i Dyrektorami Biur długofalowych kierunków działania Agencji;
 • monitorowaniem wskaźników efektywności działania Agencji, jakości i spójności oferty programowej Agencji oraz danych dotyczących cudzoziemców gromadzonych w systemie POLON i analizą tych danych;
 • przygotowaniem opracowań o systemie nauki i szkolnictwa wyższego dla pracowników Agencji.

 

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich;
 • minimum pięcioletnie doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej, w tym minimum dwuletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami;
 • znajomość funkcjonowania systemów finansowania nauki i szkolnictwa wyższego w tym zasad nadzoru nad jednostkami podległymi MEiN;
 • znajomość zintegrowanego systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym (POL-on);
 • znajomość stosowania zasad kontroli zarządczej w organizacji;
 • doświadczenie we wdrażaniu i użytkowaniu EZD;
 • doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej, akademickiej i naukowej;
 • wiedza ogólna dotycząca profilu działalności instytucji publicznych odpowiedzialnych za rozwój nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce;
 • umiejętność obsługi programów MS Office, w tym programu Excel na poziomie zaawansowanym;
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodne komunikowanie się.

 

Dodatkowym atutem będą:

 • umiejętność pracy samodzielnej pod presją czasu,
 • znajomość innych języków obcych.

 

Zapewniamy:

 • ciekawą pracę w młodej, dynamicznie rozwijającej się organizacji;
 • kontakt z przedstawicielami środowiska akademickiego;
 • możliwość pogłębiania wiedzy (szkolenia, kursy językowe);
 • prywatną opiekę medyczną.

 

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną 
na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  do dnia 25 kwietnia 2021 r.

W tytule wiadomości prosimy podać stanowisko i numer referencyjny ogłoszenia.

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA oraz o zawarcie w CV następujących klauzul: 

w przypadku aplikowania na konkretne stanowisko:

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych, zamieszczonych w CV, na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez NAWA. Potwierdzam zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA."

 •  w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji:

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez NAWA."

 Obowiazek-informacyjny---rekrutacja-NAWA.pdf562.68 KB

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

obie prawo kontaktu z wybranymi osobami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

Share