Nabór osoby na stanowisko głównego specjalisty na samodzielne stanowisko ds. analiz (Nr ref. SAE/1/2019) - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Data przyjmowania zgłoszeń: 15.02.2019 Data rozstrzygnięcia: 8.03.2019

Organizator: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Wymiar etatu:1

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Gotowość podjęcia pracy: maj 2019

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Polna 40 (budynek jest przystosowany do przyjęcia osób niepełnosprawnych)

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pozyskiwanie danych wtórnych dotyczących umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego,
 • wybór danych, ich analiza i interpretacja ukierunkowana na potrzeby NAWA,
 • dostarczanie danych spoza NAWA na potrzeby prezentacji/wystąpień pracowników NAWA,
 • bieżące śledzenie najważniejszych osiągnieć nauki światowej i polskiej,
 • bieżące śledzenie najważniejszych trendów/wydarzeń związanych z umiędzynarodowieniem szkolnictwa wyższego,
 • praca nad strategią NAWA – monitoring i aktualizacja,
 • przygotowywanie raz w miesiącu raportów dla pracowników NAWA z najważniejszymi nowymi danymi i osiągnięciami naukowymi,
 • przygotowywanie raz w roku raportu o umiędzynarodowieniu nauki i szkolnictwa wyższego (Polska w kontekście międzynarodowym) dla szerszego odbiorcy (uczelnie itp.),
 • tworzenie innych opracować związanych z nauką i szkolnictwem wyższym,
 • przedstawianie pomysłów dotyczących tematów wystąpień, nowych obszarów analiz, tworzenia publikacji.

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich – preferowane kierunki w dziedzinach nauk społecznych,
 • minimum trzyletnie doświadczenie w pracy w instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym i nauką,
 • minimum trzyletnie doświadczenie w pracy związanej z analizą, syntezą i interpretacją danych,
 • bardzo dobra umiejętność pisania tekstów popularno naukowych oraz raportów,
 • umiejętność komunikacji w mowie i piśmie w j. angielskim,
 • kreatywność,
 • umiejętność organizacji pracy własnej, samodzielność i dyscyplina w przestrzeganiu terminów,
 • umiejętność pracy zespołowej, skutecznej komunikacji,
 • umiejętność obsługi programów MS Office.

 

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną 
na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  do dnia 15 lutego 2019 r.

 

W tytule wiadomości prosimy podać stanowisko i numer referencyjny ogłoszenia.

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA oraz o zawarcie w CV następujących klauzul:

 • w przypadku aplikowania na konkretne stanowisko

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych, zamieszczonych w CV, na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez NAWA. Potwierdzam zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA."

 •  w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez NAWA."

 Obowiazek-informacyjny---rekrutacja-NAWA.pdf562.68 KB

 

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

Share