Specjalista - Starszy Specjalista w Biurze Współpracy (nr ref. BWS/2/2022) - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Data przyjmowania zgłoszeń: do 31.08.2022

Data rozstrzygnięcia: do 12.09.2022

Organizator: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Wymiar etatu: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Polna 40

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

-obsługa administracyjno-finansowa programów stypendialnych w zakresie międzynarodowej mobilności studentów i naukowców, w szczególności:

  • opracowywanie procedur, formularzy i dokumentacji dla programu,
  • obsługa naborów wniosków do programów, w tym ocena formalna, współpraca z ekspertami zewnętrznymi w zakresie oceny merytorycznej oraz obsługa procesu kontraktowania i raportowania,
  • przygotowywanie decyzji oraz umów finansowych/aneksów ze stypendystami programów oraz podmiotami i ekspertami w ramach realizacji programu, monitorowanie przebiegu realizacji tych umów,
  • weryfikacja raportów stypendystów oraz raportów merytorycznych i finansowych uczelni,
  • monitorowanie realizacji projektów,

- organizacja i prowadzenie spotkań i szkoleń związanych z promowaniem oferty oraz upowszechnianiem rezultatów programów,

- kontakty z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, w tym ambasadami i ministerstwami,

- obsługa baz danych i systemów teleinformatycznych Agencji,

- sporządzanie raportów merytorycznych z realizowanych programów.

 

Oczekiwania wobec kandydatów:

- wykształcenie wyższe,

-minimum dwuletnie doświadczenie w pracy, preferowane instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym i nauką,

-znajomość środowiska naukowego oraz działalności instytucji  odpowiedzialnych za rozwój nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce i za granicą,

- biegła znajomość języka polskiego (C2)

-umiejętność swobodnej komunikacji w mowie i piśmie w j. angielskim (poziom B2); 

-umiejętność organizacji pracy własnej, odpowiedzialność za powierzone zadania, samodzielność i terminowość

-umiejętność pracy zespołowej i skutecznej komunikacji,

-umiejętność analitycznego myślenia,

-biegła obsługa programów MS Office.

 

Dodatkowym atutem będą:

-znajomość innych języków obcych,

-doświadczenie we współpracy międzynarodowej lub akademickiej.

 

Oferujemy:

-ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji,

-możliwość pogłębiania wiedzy, szkolenia,

-wspierającą atmosferę pracy,

-prywatną opiekę medyczną.

 

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o wypełnienie formularza pod adresem:

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o wypełnienie formularza pod adresem:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=2f59de7e37e44ed6a9544b687371f54a

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA oraz o zawarcie w CV następujących klauzuli:

 w przypadku aplikowania na konkretne stanowisko

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych, zamieszczonych w CV, na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez NAWA. Potwierdzam zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA."

w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez NAWA."

pdfObowiazek-informacyjny---rekrutacja-NAWA.pdf562.68 KB

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA oraz o zawarcie w CV następujących klauzuli:

 w przypadku aplikowania na konkretne stanowisko

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych, zamieszczonych w CV, na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez NAWA. Potwierdzam zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA."

w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez NAWA."

pdfObowiazek-informacyjny---rekrutacja-NAWA.pdf562.68 KB

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

Share