Młodszy Specjalista - Specjalista w Biurze Programów dla Studentów (nr ref. 1/BPS/2022 - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Data przyjmowania zgłoszeń: do 01.03.2022

Data rozstrzygnięcia: do 08.03.2022

Organizator: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Wymiar etatu: 1

Rodzaj umowy: umowa na zastępstwo

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Polna 40

 

Najważniejsze zadania na stanowisku Młodszego Specjalisty/Specjalisty:

 1. obsługa administracyjno-finansowa studenckich programów stypendialnych, w szczególności:
 • udział w opracowywaniu procedur, formularzy i dokumentacji do programów,
 • obsługa naborów wniosków do programów, w tym ocena formalna; współpraca z ekspertami zewnętrznymi przy ocenie merytorycznej oraz obsługa procesu kontraktowania i raportowania;
 • kontakt z wnioskodawcami i stypendystami, rozpatrywanie spraw zgłaszanych przez stypendystów;
 • przygotowywanie decyzji oraz umów finansowych/aneksów ze stypendystami programów oraz z podmiotami i ekspertami w ramach realizacji programu, monitorowanie przebiegu realizacji tych umów;
 • weryfikacja raportów stypendystów i uczelni;
 1. obsługa sprawozdawcza programów i bieżący monitoring realizacji programów;
 2. obsługa baz danych i systemów teleinformatycznych Agencji.

Od osób zgłaszających swoją kandydaturę oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (lub bycia studentem ostatniego roku studiów);
 • umiejętności obsługi pakietu MS Office, w szczególności Excel na poziomie minimum średniozaawansowanym;
 • umiejętności pracy w zespole i wysoko rozwiniętych zdolności komunikacyjnych;
 • dokładności, odpowiedzialności i dobrej organizacji pracy.

Dodatkowym atutem będzie:

 • wiedza ogólna dotycząca profilu działalności instytucji publicznych odpowiedzialnych za rozwój nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce;
 • doświadczenie w obsłudze studentów, programów mobilności studenckiej, realizacji projektów instytucjonalnych lub pracy w administracji;
 • doświadczenie w obsłudze cudzoziemców;
 • znajomość języków obcych;
 • doświadczenie w pracy w systemie EZD lub ENOVA.

Oferujemy:

 • pracę z ekspertami, którzy chętnie podzielą się wiedzą;
 • dostosowaną do stanowiska ścieżkę rozwoju;
 • możliwość pogłębiania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji, szkolenia;
 • benefity: prywatną opiekę medyczną, 13-ta pensja;
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w centrum Warszawy – metro Politechnika.

 

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o wypełnienie formularza pod adresem:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=a80686186b75479f95ff0bfdd230aeaf

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA oraz o zawarcie w CV następujących klauzuli:

 w przypadku aplikowania na konkretne stanowisko

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych, zamieszczonych w CV, na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez NAWA. Potwierdzam zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA."

w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez NAWA."

pdfObowiazek-informacyjny---rekrutacja-NAWA.pdf562.68 KB

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA oraz o zawarcie w CV następujących klauzuli:

 w przypadku aplikowania na konkretne stanowisko

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych, zamieszczonych w CV, na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez NAWA. Potwierdzam zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA."

w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez NAWA."

pdfObowiazek-informacyjny---rekrutacja-NAWA.pdf562.68 KB

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

Share