Nabór na stanowisko głównego specjalisty ds. organizacji działań promocyjnych (Nr ref. PKP/4/2018) - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Data przyjmowania zgłoszeń 26.03.2018 r., data rozstrzygnięcia 03.04.2018 r.

Organizator: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Wymiar etatu:1

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Gotowość podjęcia pracy: kwiecień/maj 2018

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Polna 40

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie od strony formalnej udziału NAWA w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno-kulturalnych i innych wydarzeniach w kraju i za granicą;
 • monitorowanie przygotowywania i realizacji umów w obszarze działań pionu,
 • koordynacja  działań związanych z projektami finansowymi z funduszy europejskich i krajowych;
 • nadzorowanie stosowania wewnątrz pionu obowiązujących przepisów i regulaminów wewnętrznych oraz procedur związanych z zamówieniami publicznymi;
 • przygotowywanie wraz z Pionem Administracji wkładu merytorycznego do przetargów na usługi promocyjno-informacyjne;
 • bieżące zaznajamianie się z nowymi aktami prawnymi, zarządzeniami i instrukcjami dotyczącymi prowadzonych spraw;
 • przygotowywanie sprawozdań kwartalnych i rocznych, wkładu merytorycznego do rozliczeń projektów, odpowiedzi na interpelacje etc,

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • co najmniej 5 letnie doświadczenie administracyjno-organizacyjne w pracy w instytucjach publicznych, obejmujące koordynację sporządzania umów, sprawozdań dla jednostek administracji publicznej, raportów wewnętrznych,
 • co najmniej 2 letnie doświadczenie w sporządzaniu ofert przetargowych i koordynacji realizacji postępowań o zamówieniach,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2,
 • umiejętność organizacji pracy własnej, samodzielności oraz utrzymania dyscypliny w przestrzeganiu terminów oraz procedur,
 • umiejętność analitycznego myślenia.

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV drogą elektroniczną na adres 
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., do dnia 26.03.2018 r.

W tytule wiadomości prosimy podać stanowisko i numer referencyjny ogłoszenia

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Polnej 40. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Share