Nabór na stanowisko Specjalisty - Starszego Specjalisty w Biurze Finansowo-Księgowym (Nr ref. BFK/1/2022) - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Termin przyjmowania zgłoszeń: 24.06.2022

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 11.07.2022

Organizator: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 

Liczba wakatów: 1 

Wymiar etatu: 1  

Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonywanie weryfikacji finansowej raportów beneficjentów programów zarządzanych przez NAWA;
 • obsługa płatności w ramach umów zawartych z beneficjentami programów realizowanych przez Agencję (wypłaty zaliczek, i kolejnych płatności wynikających z umów);
 • wsparcie beneficjentów poprzez udzielanie informacji na temat finansowych zasad realizacji projektów;
 • przygotowanie i prowadzenie podstawowych szkoleń, prezentacji informacyjnych i instruktaży dla klientów zewnętrznych w tym wnioskodawców i beneficjentów;
 • współpraca z pionami merytorycznymi Agencji w zakresie tworzenia nowych regulaminów programów i aktualizacji obowiązujących;
 • sporządzenie zestawień i raportów na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne Agencji;
 • obsługa administracyjna i udział w kontrolach projektów oraz umów, na terenie całego kraju (w tym wyjazdy służbowe trwające średnio 2 dni robocze);
 • współpraca wewnętrzna na rzecz rozwoju systemów informatycznych w zakresie obsługi finansowej i księgowej Agencji;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego na potrzeby Biura finansowo-księgowego

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego licencjackiego (mile widziane z zakresu finansów, rachunkowości);
 • minimum czteroletniego stażu pracy ogółem;
 • doświadczenie w obsłudze programów finansowanych ze środków ESF będzie dodatkowym atutem;
 • znajomości obsługi programów Microsoft Office, w szczególności Excel, Word i Power Point;
 • znajomości przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, innych aktów prawnych mających zastosowanie do państwowych jednostek prawnych;
 • analitycznego myślenia i zaangażowania w pracę;
 • umiejętności organizacji pracy własnej, samodzielności i dyscypliny w przestrzeganiu terminów i procedur, w tym procedur finansowych;
 • dyspozycyjności pozwalającej na udział w podróżach służbowych (minimum jeden trzydniowy wyjazd w miesiącu)


Dodatkowym atutem będą:

 • znajomość systemu F-K ENOVA;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
 • prawo jazdy kategorii B;
 • udział i doświadczenie w tworzenie/implementacji systemów IT w obszarze finansowo-księgowym;
 • praktycznej znajomości zasad finansowania i rozliczania jednostek sektora finansów publicznych wiedza ogólna dotycząca profilu działalności oraz form finansowania i rozliczania  budżetów instytucji publicznych odpowiedzialnych za rozwój edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce;
 • doświadczenie związane z udziałem w kontrolach podmiotów zewnętrznych.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • ciekawą i stabilną pracę przy prestiżowych projektach w dynamicznie rozwijającej się organizacji
 • możliwość pogłębiania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji, szkolenia
 • prywatną opiekę medyczną
 • dogodną lokalizację miejsca pracy - Metro Politechnika 

 

 

Zainteresowanych kandydatów prosimy o aplikowanie poprzez formularz dostępny pod adresem:   

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=ea1daeadd05d45cd9682d2f6b53be5a4

 

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA oraz o zawarcie w CV  klauzul zamieszczonych poniżej.

w przypadku aplikowania na konkretne stanowisko:

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych, zamieszczonych w CV, na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez NAWA. Potwierdzam zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA."

 w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji:

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez NAWA."

 Obowiazek-informacyjny---rekrutacja-NAWA
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

 

Share