Nabór osób na stanowisko specjalisty ds. organizacyjnych w pionie administracyjno-organizacyjnym (Nr ref. PAO/4/2018) - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Data przyjmowania zgłoszeń 15.08.2018 r., data rozstrzygnięcia 4.09.2018 r.

Organizator: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Wymiar etatu: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Polna 40 (budynek jest przystosowany do przyjęcia osób niepełnosprawnych)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Organizacja i obsługa posiedzeń Rady NAWA (m.in. przygotowanie dokumentacji, w tym protokołów oraz uchwał)
 • Zbieranie danych i udział w tworzeniu notatek informacyjnych, prezentacji, raportów, analiz
 • Udział w sporządzaniu sprawozdań z działalności Agencji oraz sprawozdań z wykorzystania dotacji
 • Prowadzenie rejestru zarządzeń, upoważnień i pełnomocnictw dyrektora
 • Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów
 • Obsługa wewnętrznych baz danych i systemów
 • Wsparcie organizacyjne sekretariatu dyrekcji

Oczekiwania wobec kandydatek/kandydatów:

 • dyplom ukończenia co najmniej studiów licencjackich lub inny równorzędny, preferowane kierunki: administracja, prawo
 • minimum dwuletnie doświadczenie w pracy o podobnym zakresie obowiązków
 • rzetelność, terminowość oraz umiejętność planowania i organizacji pracy
 • umiejętność pracy zespołowej
 • umiejętność pozyskiwania danych, tworzenia analiz i zestawień oraz opracowań ze źródeł publicznych (serwisy informacyjne, BIP, rejestry publiczne)
 • biegłą obsługę pakietu MS Office (głównie Word, Excel, Power Point)
 • umiejętność swobodnej komunikacji w mowie i piśmie w j. angielskim (minimalny poziom B2)
 • bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
 • zdolność pracy i samodzielnego podejmowania decyzji przy ograniczonym wsparciu

Dodatkowym atutem będą:

 • wiedza ogólna dotycząca profilu działalności instytucji publicznych odpowiedzialnych za rozwój nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce
 • doświadczenie w pracy w systemie ENOVA
 • znajomość innych języków obcych, preferowany język rosyjski

Oferujemy:

 • możliwość pogłębiania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji, szkolenia
 • miłą atmosferę pracy
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę  w centrum Warszawy – metro Politechnika
 • prywatną opiekę medyczną

 

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV drogą elektroniczną na adres
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., do dnia 15.08.2018 r.

W tytule wiadomości prosimy podać stanowisko i numer referencyjny ogłoszenia

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA oraz o zawarcie w CV następujących klauzuli:

 •  w przypadku aplikowania na konkretne stanowisko 
  "Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych, zamieszczonych w CV, na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez NAWA. Potwierdzam zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA."
 • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji 
  "Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez NAWA.

  Obowiazek-informacyjny---rekrutacja-NAWA.pdf562.68 KB

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

Share