Nabór na stanowisko starszego specjalisty ds. rozliczeń finansowych w pionie finansowo-księgowym (Nr ref. PFK/2/2018) - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Data przyjmowania zgłoszeń: 26.01.2018 r., data rozstrzygnięcia: 12.02.2018 r.

Organizator: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Wymiar etatu: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie procedur i zasad finansowania projektów realizowanych przez NAWA,
 • dokonywanie oceny finansowej i kontroli projektów, realizowanych w ramach przyjętych przez Agencje koncepcji i regulaminów programów, w tym m.in.:

       - weryfikacja dokumentów finansowo-księgowych,

       - ustalanie wysokości ostatecznego dofinansowania,

       - ustalanie wysokości kosztów niekwalifikowanych,

       - ustalanie wysokości płatności zaliczkowych i  końcowej,

       - przygotowanie dokumentacji dot. przeprowadzanej kontroli w postaci karty kontroli,

       - rejestracja wyników kontroli w systemie

 • przygotowanie danych i zestawień na potrzeby raportowania dla instytucji nadzorujących poprawność realizacji procesu dofinansowania,
 • doradztwo beneficjentom poprzez udzielanie informacji o finansowych zasadach realizacji umów,
 • prowadzenie cyklicznych przeglądów poprawności zapisów w systemie finansowo-księgowym oraz w systemie NAWA,
 • prowadzenie szkoleń w zakresie rozliczeń finansowych dla beneficjentów oraz potencjalnych wnioskodawców,
 • monitoring zwrotu należności od beneficjentów,
 • windykacja należności niewykorzystanych środków w ramach umów o dofinansowanie,
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych z wydatkowania środków krajowych i europejskich oraz innych raportów na żądanie,
 • współpraca z zewnętrznymi instytucjami kontrolnymi i firmami audytorskimi w zakresie udzielania informacji i raportowania oraz wdrażanie zaleceń pokontrolnych,
 • przeprowadzenie planowanych oraz doraźnych kontroli w siedzibach grantobiorców (na terenie całego kraju).

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub inny równorzędny (preferowane kierunki: rachunkowość, finanse publiczne, ekonomia, administracja);
 • minimum 4 letniego doświadczenia zawodowego,
 • minimum 2 letniego doświadczenia w pracy w obszarze finansów,
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office szczególnie programu MS Excel,
 • wysokiego poziomu zdolności analitycznych oraz umiejętności organizacji pracy własnej,
 • doświadczenia w pracy zespołowej i projektowej,
 • dyspozycyjność na okoliczność 1-2 dniowych wyjazdów służbowych,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie min. B1,
 • łatwości nawiązywania kontaktów,
 • samodzielności i dyscypliny w przestrzeganiu procedur administracyjnych,
 • doświadczenie w pracy projektowej, szczególnie w obszarze realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej (EFS).

Dodatkowym atutem będą:

 • znajomość systemu ENOVA,
 • wiedza ogólna dotycząca profilu działalności i finansowania instytucji publicznych odpowiedzialnych za rozwój nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce.

 

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV drogą elektroniczną na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., do dnia 26 stycznia 2018 r.

W tytule wiadomości prosimy podać stanowisko i numer referencyjny ogłoszenia. 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Ogrodowej 28/30. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

Share