Nabór osób na stanowisko głównego specjalisty ds. kontroli i audytu (Nr ref. PFK/2/2020) - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

pasek

Data przyjmowania zgłoszeń: 22.11.2020 r.,

Data rozstrzygnięcia: 23.12.2020 r.

Organizator: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Wymiar etatu:1

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowanie i wdrożenie procedur dotyczących systemu kontroli w odniesieniu do beneficjentów programów NAWA, w tym instrukcji technicznych, formularzy kontroli, systemu informatycznego do obsługi procesu,
 • opracowanie dokumentacji, założeń, koncepcji i optymalizacji sposobu przeprowadzania kontroli wśród beneficjentów NAWA,
 • koordynacja systemu przeprowadzenia kontroli w siedzibie podmiotów realizujących projekty finansowane przez NAWA,
 • przeprowadzenie analizy ryzyka w poszczególnych programach, pod kątem doboru projektów objętych kontrolą w zależności od jej typu, rodzaju i zakresu, 
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Agencji w zakresie realizacji kontroli beneficjentów,
 • weryfikacja dokumentacji źródłowej kontrolowanych projektów finansowanych wraz z przygotowaniem informacji pokontrolnych oraz wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości/uchybień, 
 • wsparcie procesów kontroli wewnętrznych przeprowadzanych w NAWA,
 • koordynowanie spraw związanych z obsługą sprawozdań z kontroli i audytów zewnętrznych projektów,
 • prowadzenie niezbędnych rejestrów, przechowywanie dokumentacji oraz realizowanie innych zadań o charakterze organizacyjnym w zakresie działalności.

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe (preferowane administracyjne, prawnicze lub ekonomiczne),
 • ogólna znajomość przepisów regulujących działalność Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej,
 • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, kontroli w administracji rządowej, KPA, ustawy PZP,
 • umiejętność stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów prawa,
 • minimum dwuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (kontrola, audyt),
 • dobra znajomość języka angielskiego umożliwiającej komunikację oraz analizę dokumentów,
 • dyspozycyjność czasowa i gotowość na krótkie podróże służbowe 2-3 dniowe,
 • bardzo dobra znajomość narzędzi MS Office (Excel, Word),
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętności komunikowania się z klientami z różnych poziomów organizacji,
 • skrupulatności, samodzielności, terminowości,
 • nienagannej postawy etycznej.

 Dodatkowym atutem będą:

 • doświadczenie w pracy w instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym i nauką,
 • wiedza z zakresu systemów informatycznych wspierających realizację kontroli beneficjentów,
 • umiejętność samodzielnej pracy pod presją czasu.

Oferujemy:

 • ciekawą i stabilną pracę przy prestiżowych projektach w dynamicznie rozwijającej się organizacji,
 • możliwość pogłębiania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji, szkolenia,
 • miłą atmosferę pracy,
 • prywatną opiekę medyczną.

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV drogą elektroniczną
na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., do dnia 22.11.2020 r. 

W tytule wiadomości prosimy podać stanowisko i numer referencyjny ogłoszenia i oczekiwania finansowe 

 

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA oraz o zawarcie w CV następujących klauzuli:

 •  w przypadku aplikowania na konkretne stanowisko 
  "Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych, zamieszczonych w CV, na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez NAWA. Potwierdzam zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA."
 • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji 
  "Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez NAWA."

pdfObowiazek-informacyjny---rekrutacja-NAWA.pdf562.68 KB

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

 

 

Share