Nabór osób na stanowisko głównego specjalisty ds. współpracy z ekspertami w Biurze organizacyjno-administracyjnym (Nr ref. SWE/1/2020) - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Data przyjmowania zgłoszeń: 28.02.2021 r.

Data rozstrzygnięcia: 31.03.2021 r. 

Wymiar etatu: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Polna 40

Gotowość podjęcia pracy: od zaraz 

 

Poszukujemy osoby, która w sposób twórczy i efektywny będzie zarządzać pozyskiwaniem i współpracą z ekspertami oceniającymi wnioski do programów NAWA. Recenzenci są kluczowym zasobem naszej instytucji a od ich pracy zależy zadowolenie naszych wnioskodawców i beneficjentów. Chcielibyśmy by do naszego zespołu dołączyła osoba, która zna zasady funkcjonowania międzynarodowego świata naukowego i akademickiego i swobodnie się w nim porusza.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • stworzenie, wdrożenie i koordynacja systemu współpracy z ekspertami,
 • pozyskiwanie polskich i zagranicznych ekspertów do współpracy,
 • współpraca z pracownikami merytorycznymi odpowiedzialnymi za realizację programów NAWA,
 • bieżący kontakt z ekspertami NAWA,
 • udział w rozbudowie aplikacji i systemów informatycznych, które służą wsparciu ekspertów w ocenie wniosków do programów NAWA, bieżąca analiza funkcjonalności systemu,
 • opracowywanie dokumentacji i procedur związanych ze współpracą z ekspertami NAWA,
 • zapewnienie zgodności procesu wsparcia i obsługi ekspertów NAWA z wewnętrznymi i zewnętrznymi regulacjami prawnymi.

 

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich,
 • minimum trzyletnie doświadczenie w pracy w instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym i nauką,
 • znajomość środowiska naukowego oraz działalności instytucji odpowiedzialnych za rozwój nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce i za granicą,
 • znajomość wielodziedzinowych baz danych zawierających informacje o opublikowanych pracach naukowych,
 • umiejętność swobodnej komunikacji w mowie i piśmie w j. angielskim (poziom C1); 
 • umiejętność organizacji pracy własnej, odpowiedzialność za powierzone zadania, samodzielność i terminowość,
 • umiejętność pracy zespołowej i skutecznej komunikacji,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • biegła obsługa programów MS Office.

 

Zapewniamy:

 • ciekawą pracę w młodej, dynamicznie rozwijającej się organizacji,
 • kontakt z przedstawicielami środowiska akademickiego,
 • możliwość pogłębiania wiedzy (szkolenia, kursy językowe),
 • wspierającą atmosferę pracy,
 • prywatną opiekę medyczną.

 

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV drogą elektroniczną
na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., do dnia 28.02.2021 r.

W tytule wiadomości prosimy podać stanowisko, numer referencyjny ogłoszenia i oczekiwania finansowe 

 

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA oraz o zawarcie w CV następujących klauzuli:

 •  w przypadku aplikowania na konkretne stanowisko 
  "Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych, zamieszczonych w CV, na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez NAWA. Potwierdzam zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA."
 • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji 
  "Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez NAWA."

pdfObowiazek-informacyjny---rekrutacja-NAWA.pdf562.68 KB

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

Share