Nabór osób na stanowisko starszego specjalisty w Biurze finansowo-księgowym (Nr ref. BFK/1/2021) - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Termin przyjmowania zgłoszeń: 18.01.2021 r.

Data rozstrzygnięcia: 25.01.2021 r.

Organizator: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Wymiar etatu: 1

Rodzaj umowy: umowa na zastępstwo 

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Polna 40  (budynek jest przystosowany do przyjęcia osób niepełnosprawnych)

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uzgadnianie zapisów księgowych z ewidencją controllingu, bieżący monitoring wydatkowania budżetu; analiza poziomu kosztów w odniesieniu do planu finansowego Agencji, weryfikacja poziomu wykonania zgodnie z wewnętrznymi zasadami kontroli;
 • księgowanie i dekretacja wyciągów, dokumentów finansowo-księgowych;
 • prowadzenie ewidencji księgowej zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości w Agencji, w szczególności list płac pracowników i zleceniobiorców;
 • przygotowywanie raportów operacyjno-finansowych i analiza danych finansowych;
 • uczestnictwo w procesie sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej;
 • udział w procesie sporządzania budżetów, monitorowania, wykonania oraz prognoz finansowych;
 • przygotowywanie oraz aktualizacja procedur
 • współpraca z zewnętrznymi instytucjami kontrolnymi i firmami audytorskimi w zakresie udzielania informacji i raportowania oraz wdrażania zaleceń pokontrolnych.

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub inny równorzędny (preferowane kierunki: rachunkowość, finanse publiczne, ekonomia, administracja)
 • minimum 4 letniego doświadczenia zawodowego
 • minimum 2 letniego doświadczenia w pracy w obszarze finansów, w tym praktyczne doświadczenie w księgowaniu dokumentów finansowych
 • znajomości przepisów ustawy o rachunkowości; ustawy o finansach publicznych, innych aktów prawnych mających zastosowanie do państwowych jednostek prawnych
 • doświadczenie w prowadzeniu monitoringu wydatkowania środków, z uwzględnieniem różnorodności strumieni finansowania
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office szczególnie programu MS Excel (tabele przestawne, zaawansowane formuły)
 • wysokiego poziomu zdolności analitycznych oraz umiejętności organizacji pracy własnej
 • znajomości języka angielskiego na poziomie B1
 • samodzielności i dyscypliny w przestrzeganiu procedur administracyjnych

 Dodatkowym atutem będą:

 • doświadczenie w pracy projektowej, szczególnie w obszarze realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej (EFS)
 • znajomość systemu finansowo-księgowego ENOVA

 Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę  w centrum Warszawy – metro Politechnika
 • benefity: prywatną opiekę medyczną
 • ciekawą i stabilną pracę przy prestiżowych projektach w dynamicznie rozwijającej się organizacji
 • możliwość pogłębiania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji, szkolenia
 • miłą atmosferę pracy

 

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV w języku polskim drogą elektroniczną
na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., do dnia 18.01.2021 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia i oczekiwania finansowe 

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA oraz o zawarcie w CV następujących klauzuli:

 •  w przypadku aplikowania na konkretne stanowisko 
  "Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych, zamieszczonych w CV, na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez NAWA. Potwierdzam zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA."
 • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji 
  "Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez NAWA."

pdfObowiazek-informacyjny---rekrutacja-NAWA.pdf562.68 KB

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

Share