Nabór osób na stanowisko starszego specjalisty w Pionie finansowo-księgowym (Nr ref. PFK/5/2018) - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Data przyjmowania zgłoszeń: 22.08.2018  

Data rozstrzygnięcia: 21.09.2018

Organizator: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Wymiar etatu: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Polna 40 (budynek jest przystosowany do przyjęcia osób niepełnosprawnych)

Gotowość podjęcia pracy: wrzesień/październik

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wprowadzanie danych do systemów finansowo-księgowych, w tym realizacja przelewów bankowych;
 • bieżąca weryfikacji i ewidencja dokumentów w tym: o weryfikacja pod względem rachunkowym i finansowym dokumentów księgowych;
 • sprawdzanie zgodności danych finansowych w projektach ( ocena budżetów, weryfikacja raportów cząstkowych i końcowych, kontrola);
 • prowadzenie ewidencji obiegu dokumentacji projektowej;
 • współpraca z Pionem Administracyjnym w zakresie zarządzania majątkiem Agencji;
 • przygotowaniu dokumentów do archiwizacji.

 Oczekiwania wobec kandydatów:

 • wykształcenia wyższego (licencjat, w trakcie studiów II stopnia; kierunki: ekonomia, księgowość, administracja);
 • ogólnej znajomości przepisów regulujących działalność NAWA;
 • bardzo dobrej znajomość obsługi komputera (Excel, Word);
 • samodzielności, odpowiedzialności oraz rzetelności w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej;
 • analitycznego myślenia;
 • inicjatywy i zaangażowania;
 • dokładności i skrupulatności;
 • otwartości i łatwości w nawiązywaniu kontaktów.

Dodatkowym atutem będą:

 • wiedza ogólna dotycząca profilu działalności instytucji publicznych odpowiedzialnych za rozwój nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce;
 • doświadczenie w pracy w systemie ENOVA.

 

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną 
na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  do dnia 22 sierpnia 2018 r.

W tytule wiadomości prosimy podać stanowisko i numer referencyjny ogłoszenia.

 

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA oraz o zawarcie w CV następujących klauzul:

 • w przypadku aplikowania na konkretne stanowisko

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych, zamieszczonych w CV, na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez NAWA. Potwierdzam zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA."

 •  w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez NAWA."

 Obowiazek-informacyjny---rekrutacja-NAWA.pdf562.68 KB

 

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

Share