Specjalista - Starszy Specjalista w Biurze Programów dla Studentów (nr ref. BPS/3/2022) - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Organizator: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Wymiar etatu:1

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul Polna 40 (budynek jest przystosowany do przyjęcia osób niepełnosprawnych)

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowanie oraz realizacja programu stypendialnego im. S. Banacha, w szczególności:
  • opracowywanie dokumentów i formularzy niezbędnych do realizacji programu, procedur i zasad obowiązujących w programie (m.in. regulamin, ogłoszenie o naborze, pisma przewodnie, decyzje, umowy, raporty);
  • przygotowanie oraz testowanie formularzy w systemie teleinformatycznym, niezbędnych do uruchomienia i prowadzenia naboru oraz bieżącej obsługi programu;
  • praca z informatycznymi systemami obsługi naboru, systemami finansowymi, ewidencji dokumentacji itp. oraz współpraca z osobami współodpowiedzialnymi za ich obsługę i funkcjonowanie;                                                                                                            
 • Realizacja pełnej procedury obsługi wniosków/wnioskodawców/beneficjentów programu stypendialnego im. S. Banacha, w szczególności:
  • ocena formalna złożonych w programie wniosków;
  • przygotowywanie danych, analiz i raportów związanych z programem;
  • monitorowanie realizacji programu, w ramach zaplanowanego harmonogramu;
  • bieżący kontakt z wnioskodawcami/beneficjentami;
  • prowadzenie spraw beneficjentów programu oraz realizowanych przez nich projektów;
  • przygotowanie prac zespołu oceniającego oraz współpraca z ekspertami;
  • weryfikacja raportów beneficjentów;
  • prezentowanie programu i działań z nim związanych w trakcie spotkań informacyjnych z interesariuszami oraz w trakcie spotkań, konferencji itp.;
  • inicjowanie i prowadzenie zadań promocyjnych oraz wydawniczych związanych z realizacją programu (koncepcja, przygotowanie opisu, itp.) we współpracy z innymi Biurami;
  • nadzór nad stroną internetową NAWA w zakresie realizowanych na stanowisku działań;
  • współpraca z innymi Biurami w zakresie realizowanych na stanowisku działań;
 • Wsparcie Biura programów dla studentów w realizacji innych programów, zadań, działań międzyprogramowych, organizacji wydarzeń itp.;
 • Udział w innych przedsięwzięciach i zadaniach realizowanych przez NAWA;

 

Oczekiwania wobec kandydatek/kandydatów:

 • dyplom ukończenia studiów magisterskich,
 • doświadczenie administracyjno – organizacyjne w pracy w administracji (preferowane instytucje związane ze szkolnictwem wyższym i nauką),
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • wiedza ogólna dotycząca profilu działalności instytucji publicznych odpowiedzialnych za rozwój nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce,
 • umiejętność organizacji pracy własnej, kreatywności, samodzielności i dyscypliny w przestrzeganiu terminów i procedur, w tym procedur finansowych,
 • umiejętność pracy zespołowej, skutecznej komunikacji,
 • rzetelność, terminowość oraz umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office.

 

Dodatkowym atutem będą:

 • znajomość innych języków obcych, szczególnie języka rosyjskiego,
 • znajomość zagadnień z dziedziny internacjonalizacji szkolnictwa wyższego.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • ciekawą i stabilną pracę przy prestiżowych projektach w dynamicznie rozwijającej się organizacji
 • możliwość pogłębiania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji, szkolenia
 • prywatną opiekę medyczną
 • dogodną lokalizację miejsca pracy - Metro Politechnika 

 

 

Zainteresowanych kandydatów prosimy o aplikowanie poprzez formularz dostępny pod adresem:   

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=b4bb05869b3844659e553e45cec8b279

 

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA oraz o zawarcie w CV  klauzul zamieszczonych poniżej.

w przypadku aplikowania na konkretne stanowisko:

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych, zamieszczonych w CV, na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez NAWA. Potwierdzam zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA."

 w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji:

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez NAWA."

 Obowiazek-informacyjny---rekrutacja-NAWA
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

 

Share