Specjalista w Biurze Programów dla Studentów (nr ref. BPS/2/2022) - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Data przyjmowania zgłoszeń: do 19.03.2022

Data rozstrzygnięcia: do 31.03.2022

Organizator: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Wymiar etatu: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Polna 40

 

Najważniejsze zadania na stanowisku Specjalisty:

 1. obsługa administracyjno-finansowa programu instytucjonalnego Agencji, w szczególności:
 • opracowywanie procedur, formularzy i dokumentacji do programów;
 • obsługa naborów wniosków do programu, w tym ocena formalna, współpraca z ekspertami zewnętrznymi przy ocenie merytorycznej oraz obsługa procesu kontraktowania i raportowania;
 • kontakt z wnioskodawcami, rozpatrywanie spraw zgłaszanych przez beneficjentów programu;
 • przygotowywanie decyzji oraz umów finansowych/aneksów z beneficjentami programu oraz ekspertami w ramach realizacji programu, monitorowanie przebiegu realizacji tych umów;
 • weryfikacja raportów składanych przez beneficjentów programu;
 1. obsługa sprawozdawcza programu, w szczególności sporządzanie raportów merytorycznych;
 2. obsługa baz danych i systemów teleinformatycznych Agencji.

Od osób zgłaszających swoją kandydaturę oczekujemy:

 • doświadczenia w realizacji projektów instytucjonalnych lub pracy w administracji;
 • wykształcenia wyższego;
 • wiedzy ogólnej dotyczącej profilu działalności instytucji publicznych odpowiedzialnych za rozwój nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce;
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności Excel na poziomie minimum średniozaawansowanym;
 • dyspozycyjność do uczestnictwa w sporadycznych wyjazdach służbowych;
 • wysoko rozwiniętych zdolności komunikacyjnych;
 • dokładności, odpowiedzialności i dobrej organizacji pracy.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie we współpracy z uczelniami;
 • znajomość języków obcych;
 • doświadczenie w pracy w systemie EZD lub ENOVA.

Oferujemy:

 • pracę z ekspertami, którzy chętnie podzielą się wiedzą;
 • dostosowaną do stanowiska ścieżkę rozwoju;
 • możliwość pogłębiania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji, szkolenia;
 • benefity: prywatną opiekę medyczną, 13-ta pensja;
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w centrum Warszawy – metro Politechnika.

 

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o wypełnienie formularza pod adresem:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=0a47e223daaf40dbb887e95aba11884f

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA oraz o zawarcie w CV następujących klauzuli:

 w przypadku aplikowania na konkretne stanowisko

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych, zamieszczonych w CV, na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez NAWA. Potwierdzam zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA."

w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez NAWA."

pdfObowiazek-informacyjny---rekrutacja-NAWA.pdf562.68 KB

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA oraz o zawarcie w CV następujących klauzuli:

 w przypadku aplikowania na konkretne stanowisko

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych, zamieszczonych w CV, na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez NAWA. Potwierdzam zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA."

w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez NAWA."

pdfObowiazek-informacyjny---rekrutacja-NAWA.pdf562.68 KB

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

 

 

Share