Starszy Specjalista w Biurze Programów Języka Polskiego (nr ref. BJP/1/2022) - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31.03.2022 r. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 10.04.2022 r.

Liczba wakatów: 1 

Wymiar etatu: 1  

Gotowość podjęcia pracy: kwiecień 2022 r.

Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizacja i realizacja programów promujących język polski realizowanych przez NAWA;
 • koordynacja wdrażania i obsługi hybrydowego modelu przeprowadzania egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego – egzaminów w formule online;
 • koordynacja organizacji egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego oraz procesów towarzyszących egzaminom certyfikatowym;
 • obsługa administracyjna Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (PKdsPZJPjO);
 • obsługa systemu certyfikacji w formule zdalnej oraz platformy dla lektorów uczących jpjo;
 • koordynacja tworzenia materiałów promujących nauczanie jpjo (w tym kursów e-learningowych).

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich;
 • znajomość tematyki związanej z edukacją językową, w szczególności certyfikacji jpjo;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1, mile widziana znajomość innych języków obcych;
 • umiejętność pracy zespołowej, skutecznej komunikacji oraz samodzielność;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy;
 • doświadczenie w obsłudze baz danych;
 • wiedza ogólna dotycząca profilu działalności instytucji publicznych odpowiedzialnych za rozwój nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość programów graficznych i podstawowej obsługi stron internetowych;
 • znajomość narzędzi i programów nauczania języków obcych (w tym jpjo) w formule online.

Oferujemy:

 • pracę z ekspertami, którzy chętnie podzielą się wiedzą;
 • dostosowaną do stanowiska ścieżkę rozwoju;
 • możliwość pogłębiania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji, szkolenia;
 • benefity: prywatną opiekę medyczną, 13-ta pensja;
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w centrum Warszawy – metro Politechnika.

 

 

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o wypełnienie formularza pod adresem:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=db3da2e576d04316ba089b77d12cd512

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA oraz o zawarcie w CV następujących klauzuli:

 w przypadku aplikowania na konkretne stanowisko

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych, zamieszczonych w CV, na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez NAWA. Potwierdzam zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA."

w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez NAWA."

pdfObowiazek-informacyjny---rekrutacja-NAWA.pdf562.68 KB

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA oraz o zawarcie w CV następujących klauzuli:

 w przypadku aplikowania na konkretne stanowisko

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych, zamieszczonych w CV, na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez NAWA. Potwierdzam zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA."

w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez NAWA."

pdfObowiazek-informacyjny---rekrutacja-NAWA.pdf562.68 KB

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

 

Share